Tegen 2022 willen de bevoegde Vlaamse en de Waalse ministers van Milieu de hoeveelheid zwerfvuil op drie strategische plaatsen met 65% terugdringen. Een ambitie waarvoor we zelf graag de handen uit de mouwen steken, maar hoe komt het actieplan in de praktijk tot leven?

Herinner je je nog het akkoord dat wij in 2016 hebben gesloten met de Vlaamse en Waalse ministers van Milieu om zwerfvuil te bestrijden? Dit heeft zich inmiddels vertaald in concrete acties en engagementen met onze klanten, partners en met de overheden, zoals ons proefproject in samenwerking met Q8 en onze jaarlijkse Coca-Cola Recycling Tour.

65% minder zwerfvuil

Met dit akkoord strijden we voor een integrale aanpak van het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen en Wallonië. Tegen 2022 (met een evaluatie in 2018) willen de initiatiefnemers de hoeveelheid zwerfvuil met 65% doen dalen op drie welbepaalde plaatsen: snelwegparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten. “Om het zwerfvuil terug te dringen, zetten we sterk in op sensibilisering”, zegt Senior CSR Manager Inge Polspoel. “Zo hebben we al een paar mooie voorbeelden van samenwerkingen met klanten om consumenten te sensibiliseren. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zelf het goede voorbeeld te geven met onze Coca-Cola Recycling Tour.

Samen met Lipton (Unilever) en Spadel riepen we consumenten op om hun lege flesjes en blikjes in de vuilnisbak te gooien. Als leden van FEVIA en Fost Plus hebben we ons verenigd met Mooimakers het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil. Het doel van deze campagne was om Vlamingen te sensibiliseren en te activeren en zo onze schouders te zetten onder de strijd tegen zwerfvuil. Tijdens deze actie koppelde Mooimakers gedurende één week (van 30 mei tot en met 5 juni 2017) de affiche van onze zomercampagne met de slogan ‘Win elke week droomvakanties’ en afbeeldingen van volle Coca-Cola flesjes met zomerbestemmingen aan een afgeleide vervolgaffiche met de slogan ‘Werp lege flesjes in de vuilnisbak’.

Unieke sensibiliseringscampagne

Unieke sensibiliseringscampagne

Tijdens deze actie koppelt Mooimakers gedurende één week (van 30 mei tot en met 5 juni 2017) de affiche van onze zomercampagne met de slogan ‘Win elke week droomvakanties’ en afbeeldingen van volle Coca-Cola flesjes met zomerbestemmingen aan een afgeleide vervolgaffiche met de slogan ‘Werp lege flesjes in de vuilnisbak’. Zo willen we consumenten sensibiliseren hun lege drankverpakkingen in de vuilbak te gooien.

Nieuw actieplan: Dit is Vooruit

Het plan is relatief jong, maar het sensibiliseren van consumenten is al langere tijd een van onze prioriteiten. Coca-Cola was onder andere betrokken bij de oprichting van FostPlus, dat ervoor zorgt dat 86% van het huishoudelijk afval in ons land wordt ingezameld en gerecycleerd. Een correcte inzameling en recyclage van onze verpakkingen is zelfs een van de prioriteiten van ons nieuw actieplan: Dit is Vooruit. Naast het stimuleren van consumenten om te sorteren, zetten we overigens ook in op het ontwikkelen van lichtere verpakkingen, het hergebruiken van grondstoffen en het benutten van hernieuwbare bronnen.