Onze visie is ondertussen bekend: Coca-Cola hecht veel belang aan de recyclage van haar verpakkingen. Dit is zelfs een van de prioriteiten van ons nieuwe actieplan voor duurzaamheid “Dit is Vooruit”. Het is duidelijk waar wij naartoe willen: al onze verpakkingen inzamelen, zodat ze niet eindigen als zwerfvuil of in de oceaan.

Herinner je je nog het akkoord dat wij in 2016 hebben gesloten met de Vlaamse en Waalse ministers van Milieu om zwerfvuil te bestrijden? Dit heeft zich inmiddels vertaald in concrete acties en engagementen met onze klanten, partners en met de overheden, zoals ons proefproject in samenwerking met Q8 en onze jaarlijkse Coca-Cola Recycling Tour.

Wij steunen de acties van de gewesten!

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is de strijd tegen zwerfvuil uitgegroeid tot een prioriteit. Uiteraard steunt Coca-Cola ook de lokale acties en sporen wij je aan om eraan deel te nemen!

Grote lenteschoonmaak Mooimakers

In Vlaanderen organiseert “Mooimakers” van 17 tot 31 maart haar “Grote lenteschoonmaak”. De actie wil burgers aansporen om het zwerfvuil in hun wijk of gemeente op te ruimen.

Wil jij meedoen? Dat is heel eenvoudig: in je eigen gemeente ontvang je alle informatie en het materiaal dat je nodig hebt.

Meer info op http://mooimakers.be/

Le grand nettoyage de printemps

Wallonië gaat op dezelfde manier aan de slag. Daar organiseert “Wallonie plus Propre” de actie “Le grand nettoyage de printemps” op 23, 24 en 25 maart. Burgers worden opgeroepen om samen met vrienden, familie en buren de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil in te zamelen.

Medewerkers van onze vestiging in Chaudfontaine staan alvast paraat. Zij zullen op vrijdag 23 maart de straten in de buurt afvalvrij maken. En jij, draag jij ook jouw steentje bij?

Meer info op https://www.walloniepluspropre.be/fr/