Tegen 2022 willen de bevoegde Vlaamse en de Waalse ministers van Milieu de hoeveelheid zwerfvuil op drie strategische plaatsen met 65% terugdringen. Een ambitie waarvoor we zelf graag de handen uit de mouwen steken, maar hoe komt het actieplan in de praktijk tot leven?

Herinner je je nog het akkoord dat wij in 2016 hebben gesloten met de Vlaamse en Waalse ministers van Milieu om zwerfvuil te bestrijden? Dit heeft zich inmiddels vertaald in concrete acties en engagementen met onze klanten, partners en met de overheden, zoals ons proefproject in samenwerking met Q8 en onze jaarlijkse Coca-Cola Recycling Tour.

65% minder zwerfvuil

Met dit akkoord strijden we voor een integrale aanpak van het zwerfvuilprobleem in Vlaanderen en Wallonië. Tegen 2022 (met een evaluatie in 2018) willen de initiatiefnemers de hoeveelheid zwerfvuil met 65% doen dalen op drie welbepaalde plaatsen: snelwegparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten. “Om het zwerfvuil terug te dringen, zetten we sterk in op sensibilisering”, zegt Senior CSR Manager Inge Polspoel. “Zo hebben we al een paar mooie voorbeelden van samenwerkingen met klanten om consumenten te sensibiliseren. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zelf het goede voorbeeld te geven met onze Coca-Cola Recycling Tour.

Le Grand Nettoyage de Printemps

Het plan is relatief jong, maar het sensibiliseren van consumenten is al langere tijd een van onze prioriteiten. Coca-Cola was onder andere betrokken bij de oprichting van FostPlus, dat ervoor zorgt dat 86% van het huishoudelijk afval in ons land wordt ingezameld en gerecycleerd. In onze duurzaamheidsstrategie staat deze sensibilisering vermeld als één van de vier strategische pijlers waarmee we actief willen bijdragen tot het ontwikkelen van een de circulaire economie. Naast het stimuleren van consumenten om te sorteren, zetten we overigens ook in op het ontwikkelen van lichtere verpakkingen, het hergebruiken van grondstoffen en het benutten van hernieuwbare bronnen. De medewerkers van Coca-Cola trekken dan ook regelmatig de hort op om op en rond verschillende sites grote opkuisacties te houden. Medewerkers van onze vestigingen in Chaudfontaine en Heppignies namen in 2017 al deel aan ‘Le Grand Nettoyage de Printemps’. Ook dit jaar stonden onze medewerkers in Chaudfontaine paraat. Op vrijdag 23 maart hebben zij de straten in de buurt afvalvrij gemaakt.

BeWaPP en Mooimakers

‘Le Grand Nettoyage de Printemps’ is een voorbeeld van een actie uit de koker van de Waalse regering en vond in 2018 plaats op 23, 24 en 25 maart. De twee betrokken regio’s ondersteunen elk met hun eigen organisatie de ambitie om te sensibiliseren tegen zwerfvuil. In Wallonië is dat BeWaPP, onder de slogan ‘Une Wallonie Plus Propre’. BeWaPP richt zich op particulieren, bedrijven en verenigingen. Op de website van 'Le Grand Nettoyage de Printemps' leggen ze je uit hoe je kan bijdragen tot de actie. Dat gaat niet enkel over hoe je je inschrijft of hoe je het afval verzamelt, maar ook over hoe je reclame maakt, sociale media gebruikt, een team begeleidt of communiceert over het eindresultaat. In Vlaanderen was indevuilbak.be tot voor kort het uithangbord van de inspanningen tegen zwerfvuil. Het samenwerkingsverband tussen OVAM, FostPlus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) luistert sinds kort echter naar de naam Mooimakers. De doelstelling is echter dezelfde gebleven: heel Vlaanderen mobiliseren om samen een halt toe te roepen aan zwerfvuil en sluikstort en zo Vlaanderen mooi te maken. Mooimakers zet naast de rechtstreekse sensibilisering ook sterk in op de samenwerking met de gemeenten

Ook vele Vlaamse gemeenten hebben een grote lenteschoonmaak. In Vlaanderen organiseerde Mooimakers van 17 tot 31 maart 2018 haar “Grote lenteschoonmaak”. De actie wil burgers aansporen om het zwerfvuil in hun wijk of gemeente op te ruimen. Daarnaast merk je het belang van de gemeentelijke steun ook aan de coachingtrajecten van Mooimakers in 57 gemeenten, aan de acties van kustgemeenten tegen sigarettenpeuken op het strand of aan de Handhavingsweek (eind september) die de steun van gemeenten en provincies krijgt. Mooimakers laat zich echter ook opvallen met een jaarlijkse netheidsindex en met tien grote cameraproefprojecten. Meer info over de actiepunten van Mooimakers lees je in dit bericht.