Water is één van de meest schaarse natuurlijke grondstoffen op aarde. Onze productievestigingen in België leveren al jaren grote inspanningen om duurzaam met water om te springen. Dankzij technologische vernieuwingen en efficiëntere productieprocessen slagen we erin om ons waterverbruik te blijven verminderen.

Coca-Cola wil de toon zetten op het gebied van duurzaam waterbeheer, want water is nu eenmaal het belangrijkste ingrediënt in onze producten. Daarnaast gebruiken we water ook tijdens onze productieprocessen om te koelen, te wassen en te spoelen en is het onmisbaar voor het telen van de natuurlijke ingrediënten in onze dranken. We gaan met de nodige zorg om met het water dat we gebruiken in onze business en waardeketen.

3 realisaties in 2018!

  • 11,83% minder waterverbruik in onze Belgische productievestigingen (t.o.v. 2010).
  • 1,55 L water nodig om 1 L product te bottelen.
  • 80,2 miljoen liter water teruggeven aan de natuur dankzij het Natuurpunt-project in de Kalmthoutse Heide en het project in de Demervallei.

Natuurpunt-projecten

We willen al het water dat we gebruiken voor onze frisdranken teruggeven door steun te bieden aan waterprojecten. In België steunen we twee acties:

Stappersven in de Kalmthoutse Heide

Natuurpunt herstelt hier het vroegere landschap met landduinen. Daardoor kan het water sneller insijpelen en stijgt het grondwaterpeil. Dit grondwater komt verderop terug aan de oppervlakte en dit kwelwater is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.

Demervallei

In januari 2018 startte Natuur- en Landschapszorg (onderdeel natuurpunt) met een nieuwe fase van de werken in de Demervallei. De bedoeling is om de grondwaterstanden te verhogen. Daardoor ontstaat een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die floreren in vochtige biotopen en wordt het cultuurhistorische landschap van moerassige hooilanden hersteld. Het voorbije jaar gaven we via dit project 37,3 miljoen liter water terug aan de natuur.

Chaudfontaine bekroond

In 2013 ontving onze mineraalwaterfabriek als eerste in de sector een gouden ‘European Water Stewardship-certificaat'. Dankzij technologische innovaties, efficiëntere productieprocessen, een grondige monitoring én het dagelijkse engagement van de medewerkers konden we zuiniger omspringen met water. 

Bescherming van de thermale bron in Chaudfontaine

Coca-Cola European Partners maakt gebruik van lokale waterwingebieden: 77% stadswater en 23% bronwater. Wereldwijd dragen we actief bij tot het beheer en de bescherming van deze gebieden.

De aanpak die we in het rotsachtige gebied van Chaudfontaine volgen, is uniek. We ondernemen er acties om het bijzondere waterwingebied van 250 hectare duurzaam te beschermen. Het natuurlijke mineraalwater van Chaudfontaine reist meer dan 60 jaar via zuiverende rotslagen tot wel 1.600 meter diep, voor het ontspringt vanuit zijn thermale bron.

En in Europa...

Dit alles kadert natuurlijk binnen ons duurzaamheidsplan 'Dit is Vooruit'. Hierbij willen we:

  • 100% van het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.
  • De duurzaamheid van de waterbronnen die we gebruiken beschermen voor toekomstige generaties.
  • De hoeveelheid water die we gebruiken in ons productieproces met 20% verminderen.

Dit is een West-Europees project. Ook vanuit Europa laten we dus enkele cijfers op je los.

  • In 2018 gaf Coca-Cola 47 biljoen liter water terug aan de natuur.
  • Met dit water kan je 19.000 Olympische zwembaden of 47 Empire State Buildings tot de nok toe vullen.
  • We herstelden en beschermden een land- en wateroppervlak van 200 km².