Water is één van de meest schaarse natuurlijke grondstoffen op aarde. Onze productievestigingen in België leveren al jaren grote inspanningen om duurzaam met water om te springen. Dankzij technologische vernieuwingen en efficiëntere productieprocessen slagen we erin om ons waterverbruik te blijven verminderen.

Coca-Cola wil de toon zetten op het gebied van duurzaam waterbeheer, want water is nu eenmaal het belangrijkste ingrediënt in onze producten. Daarnaast gebruiken we water ook tijdens onze productieprocessen om te koelen, te wassen en te spoelen en is het onmisbaar voor het telen van de natuurlijke ingrediënten in onze dranken. We gaan met de nodige zorg om met het water dat we gebruiken in onze business en waardeketen.

3 realisaties in 2016

-          22% minder waterverbruik in onze Belgische productievestigingen (t.o.v. 2007)

-          1,56 L water nodig om 1 L product te bottelen

-          30 mio liter water teruggeven aan de natuur dankzij het Natuurpunt-project in de Kalmthoutse Heide

Natuurpunt-projecten

We willen al het water dat we gebruiken voor onze frisdranken teruggeven door steun te bieden aan waterprojecten. In België steunen we twee projecten:

Stappersven in de Kalmthoutse Heide

Natuurpunt herstelt hier het vroegere landschap met landduinen. Daardoor kan het water sneller insijpelen en stijgt het grondwaterpeil. Dit grondwater komt verderop terug aan de oppervlakte en dit kwelwater is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.

Demervallei

In januari 2018 startte Natuur- en Landschapszorg (onderdeel natuurpunt) met een nieuwe fase van de werken in de Demervallei. De bedoeling is om de grondwaterstanden te verhogen. Daardoor ontstaat een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die floreren in vochtige biotopen en wordt het cultuurhistorische landschap van moerassige hooilanden hersteld.

Chaudfontaine bekroond

In 2013 ontving onze mineraalwaterfabriek als eerste in de sector een gouden ‘European Water Stewardship-certificaat. Dankzij technologische innovaties, efficiëntere productieprocessen, een grondige monitoring én het dagelijkse engagement van de medewerkers konden we zuiniger omspringen met water. In 2016 was nog maar 1,45 liter water nodig voor het bottelen van 1 liter, terwijl dat in 2005 nog 4,53 liter was.

Bescherming van de thermale bron in Chaudfontaine

Coca-Cola European Partners maakt gebruik van lokale waterwingebieden: 77% stadswater en 23% bronwater. Wereldwijd dragen we actief bij tot het beheer en de bescherming van deze gebieden.

De aanpak die we in het rotsachtige gebied van Chaudfontaine volgen, is uniek. We ondernemen er acties om het bijzondere waterwingebied van 250 hectare duurzaam te beschermen. Het natuurlijke mineraalwater van Chaudfontaine reist meer dan 60 jaar via zuiverende rotslagen tot wel 1.600 meter diep, voor het ontspringt vanuit zijn thermale bron.

Nieuwe spoelmachine voor Antwerpen

In 2016 namen we onze nieuwe spoelmachine voor de 20 cl glazen flessen in gebruik. Deze investering van 2,5 miljoen euro draagt bij tot een jaarlijkse waterbesparing van 11.000 m3 water. Dat volume is te vergelijken met vier Olympische zwembaden.

Wil je meer te weten komen over onze straffe engagementen tegen 2025. Je leest het hier in ons Actieplan voor Duurzaamheid: 'Dit is Vooruit'