Eind 2017 (november) lanceerden we ons nieuwe actieplan voor duurzaamheid (‘Dit is vooruit’) waarin we een reeks van ambitieuze doelstellingen tegen 2025 vooropstellen. Een half jaar na de start, is het tijd voor de eerste resultaten.

‘Dit is vooruit’ is het gezamenlijke duurzaamheidsactieplan van Coca-Cola European Partners (CCEP) met The Coca-Cola Company in West-Europa. Het bevat engagementen op vlak van dranken, verpakkingen en de samenleving, maar ook water, energie en de waardeketen. Kijken we naar de resultaten die we in 2017 noteerden, dan springen een aantal elementen in het oog.

Actie op Dranken

De hoeveelheid suiker in onze dranken zakte sinds 2015 met 4,3%. Omgerekend wil dat zeggen dat we zo’n 100.000 ton suiker uit ons portfolio hebben verwijderd. Tegen 2020 streven we naar 10% minder suiker in onze frisdranken. Die daling komt bovenop de 5% die we in de voorbije vijf jaren (2010-2015) realiseerden.Van ons totale verkoopvolume bevat nu 51% geen of weinig calorieën. Binnen Coca-Cola European Partners scoren België en Luxemburg overigens beter dan het gemiddelde. Daarnaast zetten we ook steeds meer in op kleine verpakkingen en bestaat 17% van ons totale verkoopsvolume in 2017 uit verpakkingen van 250 ml of kleiner.

Lees hier alle commitments tegen 2025 op dranken.

Actie op Verpakkingen

In 2017 zijn al onze  glazen flessen, blikken en petflessen 100%  recycleerbaar. Tegen 2025 zorgen we ervoor dat al onze verpakkingen 100% recycleerbaar zijn. Daarbovenop bestaat een kwart (26%) van het PET in onze petflessen uit gerecycleerd materiaal. Tegen 2025 zal dat minstens de helft worden.

Lees hier alle commitments tegen 2025 op verpakkingen.

Actie op Samenleving

In 2017 spendeerden we bijna 850.000 euro om lokale gemeenschappen te ondersteunen. Op die manier willen we een positieve invloed hebben op de samenleving door aan inclusie en economische ontwikkeling te doen. In 2017 werkten er 2309 mensen bij Coca-Cola in België of Luxemburg waarvan 79% mannen en 21% vrouwen. Binnen Coca-Cola in België en Luxemburg worden momenteel 29% van managementfuncties ingevuld door vrouwen. Tegen 2025 hopen we dit op te krikken naar 40%.

Lees hier alle commitments tegen 2025 op de samenleving.

Actie op Water

We gaan met de nodige zorg om met het water dat we gebruiken om tijdens onze activiteiten. Het totale waterverbruik in ons productieproces is sinds 2010 met 9% teruggelopen. Het streefdoel voor 2025 daar is een daling met 20%. Daarnaast gaven we in 2017 ook 42.900.000 liter water terug aan de natuur via een project met Natuurpunt. Streefdoel is om 100% van het water dat we gebruiken in regio’s van waterschaarste terug te geven aan de natuur.

Lees hier alle commitments tegen 2025 op water.

Actie op Klimaat

Ten opzichte van 2010 hebben we inmiddels de uitstoot van broeikasgassen door onze bedrijfsactiviteiten met 28% verlaagd. Tegen 2025 mikken we op een vermindering met 50%. De emissies doorheen de hele waardeketen daalden in die periode met 17%, terwijl we daar streven naar een daling met 35% in 2025.

Lees hier alle commitments  tegen 2025 op klimaat.

Actie op de Waardenketen

Tot slot realiseerden we afgelopen jaar 94,5% van onze aankopen via leveranciers die voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzame Aankoop.

Lees hier alle commitments tegen 2015 op de waardeketen.

Damien Gammell, de CEO van Coca-Cola European Partners toonde zich uiterst tevreden met deze vooruitgang, maar geeft aan dat er nog werk aan de winkel is. “Ik ben trots op wat we in 2017 hebben bereikt, maar we kunnen nog veel meer doen bij het inzamelen van onze verpakkingen en de bijdrage aan de samenleving. We verheugen ons op de samenwerking met onze partners om verdere te verbeteren, door gebruik te maken van ons bedrijf en onze merken om een betere toekomst voor mens en planeet op te bouwen."

Download de factsheet (pagina 1 en pagina 2).

factsheet-1.png

Factsheet-A4-NL-1-2.png