Op de uitreiking van de Belgische Energie- en Milieuprijs werd de waterturbine van Chaudfontaine bekroond met de Luminus Premium Award. De Belgische Energie- en Milieuprijs reikt jaarlijks awards uit aan particulieren en bedrijven die op een uitzonderlijke manier bijdragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

De waterturbine van Chaudfontaine werd genomineerd in twee categorieën (Sustainable Energy Award en Luminus Premium Award). We sleepten de Luminus Premium Award in de wacht, een prijs die overhandigd werd door de hoofdsponsor Luminus.  

Hydraulische turbine in Chaudfontaine

Ons doel is om meer in te zetten op duuraam energiebeheer door onze eigen groene energieproductie op te voeren en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat doen we onder andere met de nieuwe hydraulische turbine die op 8 december 2016 in gebruik werd genomen in Chaudfontaine. De turbine zal naar schatting 330 MWh groene energie per jaar produceren, wat overeenkomt met de gemiddelde jaarconsumptie van 94 gezinnen, en jaarlijks 170 ton minder CO2-uitstoot. Dit omvat 3% van ons jaarlijks energieverbruik.

Met de geothermische installatie, de zonnepanelen en deze hydraulische turbine erbij kan Chaudfontaine op eigen kracht ongeveer 12% van zijn jaarlijkse elektriciteitsbehoefte voorzien. En daar blijft het niet bij want momenteel wordt onderzocht of het ook mogelijk is om een windturbine te installeren op de site.