Wereldwijd al het water dat we gebruiken voor onze frisdranken teruggeven door steun aan waterprojecten. Dat is de ambitieuze doelstelling die we – als eerste grote voedingsbedrijf – in 2015 bereikten. We brachten een bezoekje aan het eerste project in ons land: de duinen van het Stappersven in de Kalmthoutse Heide.

Half tien op een zonnige nazomerdag eind september. Op parking Zuid van de Kalmthoutse Heide komt een ruime delegatie Coca-Cola-collega’s aan, de wandelschoenen stevig aangegespt. We worden opgewacht door de mensen van Natuurpunt die het project dat we ondersteunen, hebben opgezet. Reden van ons bezoek: het Stappersven-project is halfweg én The Coca-Cola Company en onze bottelaars zijn erin geslaagd om wereldwijd, in 2015 al, meer dan 100% van het water dat we gebruiken voor onze dranken terug te geven in de vorm van steun aan lokale waterprojecten. Een ambitie die we enkele jaren sneller dan voorzien realiseren.

86 miljoen liter water teruggeven

The Coca-Cola Foundation en het LIFE-programma van de Europese Commissie-Chris Steenwegen
Stappersven maakt deel uit van de Kalmthoutse heide en van het grenspark de Zoom dat deels ook in Nederland ligt en 6000 hectare omvat. In de duinen rond het Stappersven herstelt Natuurpunt het vroegere landschap met landduinen. “We hebben al heel wat dennenbos gekapt”, zegt Chris Steenwegen wanneer we het gebied bereiken. De algemeen directeur van Natuurpunt legt uit: “Door ook de strooisellaag weg te schrapen, werd het zand vrijgemaakt. Hierdoor kan het water sneller insijpelen en stijgt het grondwaterpeil. Dit grondwater komt verderop terug aan de oppervlakte en dit kwelwater is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.”


“Dit is een van de 248 projecten die we in 71 landen ondersteunen.”De vorderingen van het project zijn inderdaad zichtbaar. Dennen hebben plaatsgemaakt voor een zanderige ondergrond, terwijl de inheemse eiken blijven staan. Op de toppen van de duinen zelf is de bodemvegetatie behouden. Vooral om te zorgen dat de duinen zich door de wind niet te veel verplaatsen, zo blijkt. Het is duidelijk dat Natuurpunt zijn taak grondig en doordacht aanpakt.
De steun voor dit project – dat loopt sinds de zomer van 2014 – komt van The Coca-Cola Foundation en het LIFE-programma van de Europese Commissie. Wanneer het halfweg 2018 wordt afgerond, moet het een kleine 86 miljoen liter teruggeven aan de Kalmthoutse Heide. De helft ervan telt mee om onze 100% water replenishment claim waar te maken (The Coca-Cola Foundation financiert immers de helft van het project).
“Wanneer we klaar zijn, voorzien we ook een pad om het gebied toegankelijk te maken voor natuurliefhebbers”, geeft Chris Steenwegen nog mee. “En we engageren ons om bij ontbossing de gekapte bomen te compenseren door elders bos aan te planten.”

Drinkbaar water voor 5 miljoen Afrikanen

Ulrike Sapiro, Sustainability Director Western Europe & Europe bij The Coca-Cola Company, nog wat dieper in op de ‘100% water replenishment’-ambitie
Op de terugweg gaat Ulrike Sapiro, Sustainability Director Western Europe & Europe bij The Coca-Cola Company, nog wat dieper in op de ‘100% water replenishment’-ambitie. “Dit is een van de 248 projecten die we in 71 landen ondersteunen”, zegt ze. “Het is het eerste in België, maar vergeet ook niet dat we in onze fabrieken in Antwerpen, Gent en Chaudfontaine inspanningen leverden en blijven leveren om het waterverbruik te doen dalen. Enkele andere voorbeelden van elders in de wereld? Met het RAIN-programma proberen we 5 miljoen mensen in Afrika drinkbaar water te geven tegen 2020 en we zetten tal van projecten op met WWF. Elk project dat voor extra water zorgt, water toegankelijk maakt of water zuivert, kan bijdragen.”  

Wanneer het project halfweg 2018 wordt afgerond, moet het een kleine 100 miljoen liter teruggeven aan de Kalmthoutse Heide.Belangrijk is ook dat we telkens kunnen becijferen wat de ‘waterwinst’ is. Daarvoor hanteren we een grondige wetenschappelijke methodologie, waarvan de resultaten op wereldschaal ook gecontroleerd worden. Aan het project in het Stappersven werkte bijvoorbeeld de Universiteit van Gent mee. Uit studies bleek dat wanneer je bij deze ondergrond uitheemse dennenbomen verwijdert, er meer regenwater in de grond dringt en hoeveel dat dan is.

Ingrediënten milieuvriendelijker telen

Nu we elke druppel water die nodig is voor het maken van onze dranken, aanvullen met waterprojecten, is het natuurlijk de vraag hoever de ambitie van The Coca-Cola Company en onze bottelaars nog reikt. “We staan pas aan het begin van dit avontuur”, weet Ulrike Sapiro. “Geweldig dat we al aan 100% zitten, maar dit niveau moeten we nu zeker behouden, ook als het aantal verkochte dranken blijft groeien. We blijven dus zeker uitkijken naar nieuwe projecten, maar zullen bij onze inspanningen meer kijken naar locaties waar we ze opzetten. In sommige regio’s zijn we al actiever dan in andere. En we onderzoeken hoe we onze leveranciers nog beter kunnen betrekken bij onze ambitie. Hoe gaan we zuiniger en milieuvriendelijker om met water bij het telen van onze belangrijkste ingrediënten? We willen dat ook anderen ons concept van het aanvullen van water omarmen.”Het Stappersven-project leidt in ieder geval zowel bij Natuurpunt als bij The Coca-Cola Company tot tevredenheid. Beide partners bekijken een uitbreiding van de samenwerking en Ulrike Sapiro ziet duidelijk al mogelijkheden: “In België en vooral in Vlaanderen is uitputting van het grondwater en watervervuiling, onder andere door intensieve landbouw en vroege industrialisatie, een groot probleem. We bekijken hoe we hier met onze projecten een nog grotere impact kunnen hebben.” We staan duidelijk nog maar aan het begin.