Recycling saai? Niet bij Coca-Cola! We hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van inzameling en recycling van onze verpakkingen. Zo willen we tegen 2025 al onze verpakkingen terug krijgen en ook meer gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen verwerken. Om dit te bereiken zetten we meer en meer de kracht van onze merken in.

Jolien vertelt hoe we consumenten betrekken bij het recyclagetraject.