Bij Coca-Cola geloven we sterk in een bedrijfscultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn. Binnen die cultuur merken we hoe vrouwen positief het verschil kunnen maken. Een van de Belgische topvrouwen die zich actief inzet voor diversiteit is Valerie Dhont. “Aan diversiteit werken is goed voor vrouwen, maar ook voor de business”.

Valerie Dhont is sinds begin 2016 Senior Manager Innovation Quality and Supply Quality voor West-Europa (bij Coca-Cola Services. Ze leidt een twaalfkoppig team van senior kwaliteitsmanagers. Haar team waakt continu over de hoge kwaliteitsnormen op vlak van smaak, verpakking, gebruiksgemak en voedselveiligheid. Naast de Benelux behoren het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden tot haar verantwoordelijkheid. Ze startte zeventien jaar geleden bij Coca-Cola Services als verantwoordelijke voor de analyse van de klachtenstalen en doorliep daarna een gevarieerd parcours.

Wat heeft het traject dat je aflegde binnen Coca-Cola Services je geleerd over vrouwen en carrière maken?

“Het komt met de nodige challenges, maar ik zit hier nog steeds vol enthousiasme omdat ik veel kansen heb gekregen. Ons bedrijf is enorm gegroeid in de manier waarop het de werkdruk voor vrouwen meer draagbaar maakt. Die werkdruk is aanzienlijk, maar de combinatie met een gezin was haalbaar voor mij dankzij de flexibiliteit die Coca-Cola biedt. De lat ligt hoog, maar als de resultaten er zijn, maakt het minder uit hoe en wanneer je het werk hebt verzet. Dat was voor mij een sleutel tot succes.”

“Flexibiliteit was voor mij de sleutel tot succes”

Was het ook de enige sleutel?

“Neen, je moet daar zeker ‘empowerment’ aan toevoegen. Mijn management schonk me vertrouwen en de volledige zelfstandigheid. Voor mij werkte dat zeer motiverend. Ten derde krijg je als vrouw ook hulp op vlak van ontwikkeling en opleiding. Daarin heeft Coca-Cola een mooie evolutie doorgemaakt. Als ik zie hoe we startende vrouwen begeleiden, dan vind ik dat we mooi werk verrichten. Ook mannen krijgen hier opleidingen uiteraard, maar voor vrouwen hebben we bijvoorbeeld een specifieke ‘Achieving your best self’-opleiding. Ook dat is diversiteit: we blijven anders, zeker fysiek maar ook mentaal en in het dagelijks leven vullen we andere taken in. Dat betekent ook dat een gericht ruggensteuntje welkom is.”

Blijft het enkel bij opleidingen of kan dat ruimer gaan?

“Vrouwen helpen elkaar en we hebben ook de mannen mee bij het zoeken naar oplossingen. Soms gaat het om hulp bij een denkproces, soms gaat het om praktische oplossingen. Stel: ik vertrek naar Londen terwijl mijn kinderen in de examens zitten. Dan weet ik dat ik de balans toch voor iedereen goed kan houden door ook eens een dag thuis te werken in de examenperiode. Dat zijn praktische enablers die het voor vrouwen haalbaar maken. We beschikken bijvoorbeeld ook over Teddy  Care, een opvangdienst voor zieke kinderen. Toen mijn drie kinderen jong waren, heb ik daarop af en toe beroep gedaan. Ik kon met een gerust hart naar belangrijke vergaderingen. Het voelde niet als kiezen tussen je werk of je kinderen. Als werkgever biedt Coca-Cola je een vangnet aan en vermijd je traditionele valkuilen voor vrouwen.”

“Diversiteit mag geen quotum zijn. Het is eerder een ambitie waar de hele gemeenschap baat bij heeft”

Hoe ziet jouw persoonlijk engagement rond diversiteit eruit?

“Ik maak deel uit van het stuurcomité van Women’s Lync. Met dat netwerk, noem het gerust een community, organiseren we lokale evenementen waarin vrouwen bij elkaar te rade kunnen gaan. Al zijn we ook overtuigd van het inzicht dat we in dit debat ook de mannen nodig hebben. Je kan maar divers zijn als je er zelf geen vrouwenclubje van maakt. Inhoudelijk spelen we echter wel in op de zaken waar vrouwen het sterkst mee kampen. Denk maar aan het opbouwen van zelfvertrouwen bijvoorbeeld. Daarover gaven we een sessie, net als over personal branding. Dat hielp vrouwen die dat soms minder spontaan kunnen om een voet onder de tafel te hebben, om er te staan.”

Waakt een initiatief als Women’s Lync ook over diversiteitsdoelstellingen?

“The Coca-Cola Company mikt op een gelijke verhouding in het aantal mannen en vrouwen tegen 2020. Met het stuurcomité van Women’s Lync volgen we onze vooruitgang op, evalueren we waar we staan en voeren we ook onderzoek. Bijvoorbeeld naar de vraag wat het glazen plafond nu precies is of hoe je getalenteerde vrouwen aan boord kan houden. Maar die 50/50 is vooral een ambitie. Zie het niet als een quotum dat ten koste kan gaan van kwaliteit. Zo’n ambitie moet goed zijn voor de hele gemeenschap en niet enkel voor vrouwen. 

Heeft diversiteit ook een zakelijk voordeel?

“Vrouwen zijn binnen het gezin vaak verantwoordelijk voor de dagelijkse inkopen. Hoe beter je de consument weerspiegelt in je bedrijf, hoe beter je kan inspelen op de noden. Dat is onze business case. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat diverse standpunten ook leiden tot hogere creativiteit en innovatie.”

Welke gouden raad zou je graag meegeven aan jonge vrouwen die hun carrière bij Coca-Cola starten?

“Blijf jezelf. Begin niet te denken als een man, maar behoud net de kracht van diversiteit. En blijf geloven in jezelf, ook als het even wat moeilijker gaat en de twijfel toeslaat. Op die manier ben je automatisch een absoluut waardige partner die ook zelf kan groeien terwijl de business er wel bij vaart.”