Bij Coca-Cola geloven we sterk in een bedrijfscultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn. Elke dag ervaren we dat vrouwen op die manier een positief verschil kunnen maken. In Atlanta is Bea Perez, Chief Sustainability Officer van The Coca-Cola Company, daar het levende bewijs van. We wisten haar te strikken voor een gesprek.

In haar functie als duurzaamheidsmanager buigt Bea Perez zich over thema’s zoals watermanagement, maar haar maatschappelijke bewogenheid gaat verder dan de ‘p’ van planet. Samen met een wereldwijd netwerk van stakeholders en partners van Coca-Cola richt Bea zich op het vergroten van het welzijn van vrouwen. Ze is sterk overtuigd van het belang van diversiteit op de werkplek en ondersteunt vrouwelijke collega’s op de werkvloer.

Waarom vindt u het cruciaal dat we op een goede manier rond diversiteit werken?

Bea Perez: “Coca-Cola kan een kweekvijver voor vrouwelijk talent zijn. Daarom doe ik mijn best om  de discussie over vrouwen aan de top te bevorderen. In 2007 was ik één van de oprichters van de Women’s Leadership Council van The Coca-Cola Company. Deze raad en Women’s Linc zijn platformen waar vrouwelijke werknemers van Coca-Cola elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen helpen.”

“Coca-Cola kan een kweekvijver voor vrouwelijk talent zijn. Daarom doe ik mijn best om  de discussie over vrouwen aan de top te bevorderen."

U bent zelf moeder van twee kinderen. Hoe integreert u die ervaring in uw werk rond diversiteit?

Bea Perez: “Er is geen rechte lijn naar succes, vind ik. We hebben misschien een plan om succesvol te worden in ons leven. Maar je kan dat plan ook aanpassen. Het is geen schande om een stap terug te doen of een zijweg in te slaan. Daarmee kan je waardevolle ervaringen opdoen die je weer een stap verder helpen. We doen soms niet alleen een stap terug, we kunnen ook vallen. Dat overkomt zelfs de meest succesvolle mensen. Alleen zo kun je leren en groeien. Het belangrijkste is hoe je met zulke uitdagingen omgaat en wat je van zo’n situatie maakt. Wat je je later kunt herinneren, is hoe je opkrabbelde en verder ging. Als kind hebben we ook met vallen en opstaan leren lopen. Dit geldt ook voor vrouwen, op elk niveau, bij Coca-Cola.”

Hoe kunnen vrouwen volgens u het best met die uitdagingen omgaan?

Bea Perez: “Ik moedig alle vrouwen aan om, in welke stadium van hun loopbaan zij zich ook bevinden, hun ideeën en inzichten te delen. Stimuleer positieve veranderingen en wees bereid om hard te werken en resultaten te leveren wanneer jouw idee omarmd wordt.”