Duurzaam ondernemen betekent ook aandacht hebben voor de materialen waarmee we onze drankjes verpakken. We dragen actief bij tot het ontwikkelen van de circulaire economie en doen dat met vier concrete plannen.

Sinds enkele jaren toont onze samenleving gevoelig meer aandacht voor de circulaire of kringloopeconomie. Grondstoffen minder snel afdanken en ze langer in de economie houden, staat terecht tussen de doelstellingen van producenten in zeer uiteenlopende sectoren. 

Als producent van frisdranken willen wij actief meewerken aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Dat doen we door gebruik te maken van gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen en meer verpakkingen in te zamelen dan we gebruiken.

Vier mikpunten 

Onze strategie richting 2025 berust op twee grote pijlers:

- Onze verpakking
- Onze grondstof

We gaan al onze verpakkingen inzamelen zodat ze niet eindigen als afval of in de oceaan en dit doen we door:

1. Lichtere verpakkingen te ontwikkelen  

“Het is ons doel om het verpakkingsgewicht van onze producten systematisch te doen dalen”, vertelt Senior CSR Manager Inge Polspoel. Voor een petfles van 50 cl bedroeg het gewicht in 2012 nog 21,7 gram. Dit jaar zakte dat naar 19,9 gram. “Op die manier hebben we minder fossiele grondstoffen nodig bij de productie van onze verpakkingen. Al heeft de daling uiteraard ook een grens. We willen het comfort en de kwaliteit van de flessen blijven garanderen. Het kan niet de bedoeling zijn dat een consument een petfles stuk duwt omdat ze te licht is geworden.”

2. Consumenten stimuleren om te sorteren 

Het sensibiliseren van onze consumenten om meer te sorteren, behoort al lange tijd tot onze doelstellingen. Coca-Cola was onder andere betrokken bij de oprichting van FostPlus, dat er voor zorgt dat 86% van het huishoudelijk afval in ons land wordt ingezameld en gerecycleerd. “Daarnaast steken we ook zelf graag de handen uit de mouwen”, zegt Inge Polspoel. “We organiseren grote opkuisacties in verschillende sites. In 2016 verzamelden onze medewerkers 46 vuilzakken zwerfafval, verdeeld over 24 zakken restafval en 22 zakken PMD. Bij het opzetten van acties merken we ook het enthousiasme van klanten, zoals Kinepolis.”

De acties dragen bij tot het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil. Ook de Vlaamse en Waalse regering uitten hun bezorgdheid over dit probleem. Begin 2016 leidde dit tot een overeenkomst tussen het bedrijfsleven (Fevia, Comeos), FostPlus en de Vlaamse en Waalse ministers van Milieu. De overheden kozen op die manier niet voor een systeem met statiegeld, maar voor een plan dat inzet op sensibilisering. Het uitgestippelde plan wil tegen 2022 (met tussentijdse evaluatie in 2018) op drie plaatsen - snelwegparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten - de hoeveelheid zwerfvuil met 65% doen dalen. “Om het zwerfvuil terug te dringen, zetten we sterk in op sensibilisering”, zegt Senior CSR Manager Inge Polspoel. “Zo hebben we al een paar mooie voorbeelden van samenwerkingen met klanten om consumenten te sensibiliseren. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zelf het goede voorbeeld te geven met onze Coca-Cola Recycling Tour.”

“Om het zwerfvuil terug te dringen, mikken we op een mix van infrastructuur, controle en sensibilisering."

3. Grondstoffen hergebruiken 

Op dit moment bevat een petfles 25% gerecycleerde pet, een blikje (staal & aluminium) bestaat gemiddeld uit 36% gerecycleerd materiaal, terwijl glas voor gemiddeld 36% uit gerecycleerd glas bestaat. “Ook daar hebben we de ambitie om verder te gaan en dus meer grondstoffen te hergebruiken”, zegt Inge Polspoel. “We zien verpakkingen niet als afval, maar als een waardevolle bron voor hergebruik. We zijn er ons van bewust dat de fossiele grondstoffen uitgeput raken. We willen de gaten opvullen met innovatie en onderzoek. Het is onze doelstelling de cirkel te sluiten. Maar ook hier werken we met limieten. Om te recycleren moeten voldoende grondstoffen voorhanden zijn en net als bij het lichter maken van verpakkingen willen we altijd de kwaliteit van de verpakking optimaal houden.”

4. Hernieuwbare bronnen

De vierde pijler in onze strategie is het gebruik van hernieuwbare bronnen in onze verpakkingen. Daarbij focussen we in belangrijke mate op plantaardige bronnen. “Sources Rosport bracht in 2014 de eerste petfles op de Luxemburgse markt gemaakt van 75% gerecycleerd materiaal en tot 25% Plant PET", aldus Inge Polspoel. "Tegen 2025 willen we 50% gerecycleerd en/of hernieuwbare grondstoffen in onze petflessen. Vandaag bestaan onze petflessen uit gemiddeld 25% gereycleerd materiaal."