1. Waarom wordt deze informatie vrijgegeven?

Door deze informatie vrij te geven, kunnen wij onze financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen rond gezondheid en welzijn delen. We willen transparant communiceren over het academische onderzoek dat we sponsoren en over onze steun aan derdenorganisaties uit de gezondheids- en welzijnssector. Via dit initiatief is al die informatie gemakkelijk toegankelijk.

Uw vragen of opmerkingen zijn welkom. U kan ons contacteren via ons contactformulier.

2. Welke aanpassingen werden er sedert december 2016 gemaakt?  

Onze ge-update totale investering in wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen bedraagt tussen 1 januari 2010 en 30 september 2017, 10.847.914,66 euro. Deze investering slaat op de financiële steun door zowel The Coca-Cola Company, als één van zijn filialen, of The Coca-Cola Foundation, en dit voor de periode tussen 1 januari 2010 en 30 september 2017.

3. Welke andere stappen zal The Coca-Cola Company ondernemen om zijn partnerschappen en onderzoeksactiviteiten transparanter te maken?

Door onze financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen rond gezondheid en welzijn publiek te maken, hebben we een eerste stap gezet in ons streven naar meer transparantie. Met de publicatie van deze lijst willen we die informatie met iedereen delen. Het is ook onze bedoeling om de lijst jaarlijks te updaten.

Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

4. Waarom maakt The Coca-Cola Company deze informatie nu bekend?

We streven naar openheid inzake onze financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen omtrent gezondheid en welzijn. In 2015 publiceerden we een eerste lijst van onze investeringen in gezondheid en welzijn in België en engageerden we ons om deze informatie jaarlijks te actualiseren.

Uw vragen of opmerkingen zijn welkom. U kan ons contacteren via ons contactformulier.

5. Wat werd in de lijst opgenomen?

De lijst bevat een overzicht van de partnerschappen en onderzoeksactiviteiten rond gezondheid en welzijn die The Coca-Cola Company, een van zijn filialen of dochterondernemingen of The Coca-Cola Foundation juridische entiteiten in België financieel ondersteunt.

Financiering van entiteiten die niet in België gevestigd zijn, werd niet opgenomen in de lijst. Ook uitgesloten zijn:
onderzoek naar ingrediënten, verpakkingen, producten of merken dat geen verband houdt met de inname van voedingsstoffen, voeding en gezondheid of lichaamsbeweging; onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe ingrediënten, verpakkingen, producten of merken; betalingen aan dienstverlenende derde partijen voor mediadiensten, reclame en logistiek ter ondersteuning van de partnerschappen rond gezondheid en welzijn die zijn opgenomen in de lijst; betalingen van minder dan 500 euro in totaal op jaarbasis.

6. Wat wordt bedoeld met ‘partnerschappen’?

In het licht van deze lijst gebruiken we de term ‘partnerschap’ in een informele betekenis, om te verwijzen naar onze relatie met entiteiten die gevestigd zijn in België en financiering hebben ontvangen van The Coca-Cola Company, een van zijn filialen of dochterondernemingen of The Coca-Cola Foundation ter ondersteuning van hun programma’s en communicatieactiviteiten rond gezondheid en welzijn van 2010 tot 2017.

7. Wat wordt bedoeld met ‘onderzoek’ en ‘onderzoeksactiviteiten’?

De informatie heeft betrekking op financiering van extern onderzoek rond de inname van voedingsstoffen, voeding en gezondheid of lichaamsbeweging.

ONDERZOEK

8. Doet The Coca-Cola Company onderzoek naar gezondheid en welzijn?

De steun die we in het verleden hebben gegeven aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn heeft wetenschappelijk geldige resultaten opgeleverd. Maar we zijn ons er ook van bewust dat we een aantal van de vragen, die worden gesteld wanneer wij de enige financier zijn, kunnen voorkomen.

Begin 2016 zijn we begonnen met het implementeren van een reeks nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

9. Waarom sponsort The Coca-Cola Company onderzoeksactiviteiten?

Wij vinden dat het steunen van onderzoek een belangrijk onderdeel is van de manier waarop verantwoordelijke bedrijven zouden moeten opereren. Als drankenfabrikant vinden we het nodig om steun te verlenen aan het lopende wetenschappelijke onderzoek dat verband houdt met onze dranken, ingrediënten en de gezondheid van mensen. We kijken echter naar mogelijke aanpassingen van onze werkwijze als het gaat om de financiering van wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn.

Begin 2016 zijn we begonnen met het implementeren van een reeks nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

10. Wat is The Coca-Cola Foundation en waarin verschilt die van The Coca-Cola Company?

The Coca-Cola Foundation is het voornaamste mondiale filantropische fonds van The Coca-Cola Company, dat in 1984 werd opgericht in de VS als een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie. The Coca-Cola Company wil elk jaar 1 % van zijn bedrijfsresultaat van het vorige jaar teruggeven, en een groot deel daarvan gebeurt via The Coca-Cola Foundation.

Meer informatie over The Coca-Cola Foundation vindt u hier.

11. Hoe weten we dat de gepubliceerde lijst met gefinancierde initiatieven volledig is?


We hebben te goeder trouw geprobeerd om alle financieringen openbaar te maken die voldoen aan de criteria om in de lijst opgenomen te worden. Als we merken dat we iets zijn vergeten dat voldoet aan die criteria, zullen we dat toevoegen bij een volgende update. Het is de bedoeling om elk jaar zo’n update te publiceren.

12. Waarom steunt Coca-Cola gezondheids- en medische organisaties?

We werken samen met experts en deskundige organisaties, zodat wij kunnen leren van hun uitgebreide en onafhankelijke ervaring. Bovendien kunnen zij relevante informatie aanreiken over onze producten en ingrediënten. Die informatie ligt mee aan de basis van onze kennis en acties, zodat we onze consumenten nog meer keuze kunnen bieden.

Begin 2016 zijn we begonnen met de implementatie van nieuwe richtlijnen die afbakenen hoe ons bedrijf financiële steun zal verlenen aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn. Klik hier voor meer informatie.

13. Verwacht u van de organisaties die financiële steun van Coca-Cola ontvangen, dat ze achter jullie producten staan?

Nee. Onze financiële steun is onvoorwaardelijk en is bedoeld om de organisatie te helpen haar missie en doelstellingen te realiseren.

OBESITAS

14. Gelooft u dat The Coca-Cola Company mee verantwoordelijk is voor het obesitasprobleem?

Coca-Cola heeft zich geëngageerd om mee te werken aan meerdere gezondheidsgerelateerde thema’s, waaronder ook de aanpak van obesitas.

Zo blijven we innoveren om consumenten meer keuze te bieden in dranken met of zonder suiker, hebben we kleinere verpakkingen geïntroduceerd, de labeling aangepast en de marketing meer toegespitst op suikervrije dranken.
Ook hebben we partnerschappen met onderzoekers en derden opgezet om onze kennis inzake gezondheid en welzijn te verdiepen. We begrijpen perfect dat mensen zich ervan willen vergewissen dat dit werk in volstrekte openheid plaatsvindt.

15. Welke stappen onderneemt Coca-Cola om het obesitasprobleem aan te pakken?

We willen meehelpen om een oplossing te vinden voor het obesitasprobleem. We geloven in de positieve effecten van een gematigde consumptie en voldoende beweging als onderdeel van een evenwichtige levensstijl. In België blijven we continu innoveren om het caloriegehalte van onze dranken te verlagen. Vandaag maken suikervrije dranken en dranken zonder calorieën al 48 % van ons totale verkoopvolume uit.

Om onze engagementen te kunnen waarmaken en ons steentje bij te dragen aan een betere volksgezondheid, overleggen we op geregelde tijdstippen met de overheid en andere derde partijen, waaronder academici, experts uit de gezondheidszorg, ngo’s en liefdadigheidsorganisaties. Die gesprekken en partnerschappen liggen mee aan de basis van de acties die we als bedrijf nemen, maar leiden ook tot verbeteringen in de hele sector.

Het complexe probleem van obesitas heeft geen eenvoudige oplossing. We geloven echter dat bedrijven, de overheid en de maatschappij samen oplossingen kunnen vinden om gemeenschappen in de hele wereld gezonder te maken.