In België steunt Coca-Cola een aantal gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderzoeksactiviteiten en experts. We zijn daarin transparant en stellen de informatie hierover beschikbaar voor iedereen die dat wil. Ben Bijnens, Country Director van Coca-Cola Belgium & Luxembourg, vertelt.

In september 2015 publiceerden onze Amerikaanse collega’s een lijst die teruggaat tot 2010 van hun partnerschappen met gezondheids- en welzijnsorganisaties, onderzoeksactiviteiten en experts die ze er financieren. Aangezien we dit initiatief willen volgen voor alle markten waarin we actief zijn, publiceerden we in december 2015 een gedetailleerd overzicht van de projecten die we financieel ondersteunen in België. Vandaag werd deze lijst aangevuld met de gegevens van het afgelopen jaar.

Met de publicatie van deze lijst willen we ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, toegang krijgt tot informatie over deze programma’s en activiteiten. Het is ook onze bedoeling om deze lijst jaarlijks te updaten.

Ik geef ook graag wat meer uitleg over de reden waarom we organisaties financieel ondersteunen, waarom deze activiteiten belangrijk zijn voor ons bedrijf, en over de bijdrage die we willen leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Enkele jaren geleden beloofde Coca-Cola openlijk dat het een rol wil spelen in de aanpak van gezondheids- en welzijnskwesties, zoals obesitas en gelijkaardige aandoeningen.

We hebben ook financiële steun geboden aan partnerschappen en onderzoeksactiviteiten van deskundige derdenorganisaties om onze kennis van gezondheid en welzijn, waaronder ook lichaamsbeweging, te verbeteren.

Wij erkennen dat sommige mensen zich vragen stelden bij die activiteiten en de transparantie ervan.

Daarom publiceren we vandaag een geüpdate lijst met de partnerschappen en onderzoeksactiviteiten die we sinds 2010 in België mee financieren. Ieder land zal informatie geven over de financiële steun dat het biedt aan organisaties die gevestigd zijn in dat land en zal die informatie jaarlijks updaten. Aangezien Brussel de thuisbasis is van het Europees Parlement, de Europese Commissie en verschillende andere pan-Europese organisaties, vermelden we ook de financiële steun aan alle niet-Belgische organisaties die in Brussel gevestigd zijn. Luxemburg is niet in deze lijst opgenomen omdat er ook geen partnerschappen of onderzoek is gefinancierd.

Begin 2016 hebben we nieuwe richtlijnen ontwikkeld om toekomstige beslissingen omtrent financiering te nemen. Die stappen moeten garanderen dat de projecten waaronder we onze schouders zetten wel degelijk relevant en geloofwaardig zijn. We willen dat deze informatie toegankelijk is voor iedereen die hierin is geïnteresseerd.

De totaalsom van onze financieringen in België sinds 2010 bedraagt €10.847.914,66.

Partnerschappen

In België sponsoren we lokale samenwerkingsprogramma’s met liefdadigheidsinstellingen, de overheid en organisaties met en zonder winstoogmerk. Het gaat om lokale projecten die werden opgericht om een zo positief mogelijke impact te hebben op de gemeenschappen waarin ze lopen.

  • Voor Special Olympics Belgium hielpen we aandacht te creëren voor de organisatie die zich inzet om personen met een verstandelijke beperking plezier te laten bleven aan sport, fit te blijven en vrienden te maken. Dankzij onze steun aan Special Olympics konden afgelopen jaar 3400 atleten deelnemen aan de National Summer Games.

Daarnaast steunen we ook wereldwijde of Europese organisaties met vestiging in België zoals:

  • The International Sweeteners Association (ISA) steunen we in de gezondheids- en welzijnsactiviteiten die ze over heel Europa op poten zet.

Onderzoek

We vinden dat het de taak is van elke verantwoordelijke onderneming om haar steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Als onderneming waarvan de producten fysiek worden geconsumeerd, vinden we het essentieel dat we inzicht hebben in de rol die onze dranken spelen in het voedingspatroon van mensen en in de effecten van een actieve levensstijl. De onafhankelijke wetenschappers met wie wij samenwerken hebben volledige controle over hun werk. Van hen wordt verwacht dat zij informatie omtrent hun financieringsbronnen vrijgeven in al hun publicaties en publieke presentaties van de gegevens.

Ik hoop dat hieruit blijkt hoe ernstig we ons engagement nemen ten aanzien van de gemeenschappen waarin we actief zijn. We zullen op dit elan verdergaan en blijven streven naar meer transparantie omtrent de projecten die we financieren door jaarlijks een update van deze lijst te publiceren.

Bekijk het overzicht van de projecten die we financieel ondersteunen in België

Veelgestelde vragen over onze investeringen in gezondheid en welzijn

Meer informatie over onze dranken & welzijn vind je hier.