Om je een ijskoude frisdrank te serveren, zetten we onze koelapparatuur in. Denk maar aankoelers, drankautomaten of tapinstallaties. Deze toestellen zijn goed voor meer dan 28% vanonze totale CO2-bedrijfsuitstoot. Om onze CO2-voetafdruk tegen 2025 met de helft te verminderen (tegenover 2010), investeren we volop in zuinigere koelapparatuur.

In 2016 maakten onze klanten in België en Luxemburg gebruik van in totaal 49.525 koelers, 28.689 automaten, 523 tapinstallaties en ook 484 warmedrankenautomaten. Deze apparaten zijn samenverantwoordelijk voor meer dan 28% van onze CO2-bedrijfsuitstoot. We blijven dan ook innoveren en zoeken naar de meest energiezuinige oplossing.

Dat we in België en Luxemburg de CO2-uitstoot van deze toestellen al sterk konden terugbrengen, danken we aan de vernieuwing van de apparaten, maar ook aan de inzet van efficiënte technologie.

Nieuwe toestellen

Nieuwe koeltoestellen aankopen is de meest energie-efficiënte oplossing voor toestellen op het einde van hun levenscyclus. We proberen hierop maximaal in te zetten. Lukt een vervanging niet, dan is het economisch en ecologisch voordeliger om koelautomaten op te knappen met onderdelen van afgedankte toestellen. “Nieuwe koeltoestellen die we aankopen moeten 40% minder energieverbruiken dan een gelijkaardig toestel aangekocht in 2000”, zegt Inge Polspoel over de vernieuwing.

Waarop letten we dan concreet? De nieuwe toestellen zijn vrij van het koudemiddel HFC (hydrofluorkoolwaterstof), we kopen geen open koelers meer aan die breder zijn dan een meter en we voorzien alle bestaande bredere toestellen van deuren. “57% van alle open koelers is uitgerust met deuren, goed voor een gemiddelde energiebesparing van 50% per toestel”, weet Inge Polspoel.“Eerst werden de breedste koelers van 1,9 m van deuren voorzien, nu werken we verder aan het ombouwen van de smallere koelers van 1 en 1,3 meter.” Onze vestiging in Anderlecht speelt overigens een belangrijke rol in de evolutie naar energie-efficiënte koeltoestellen. Ze staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van de koelinstallaties in Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 

Slimme toestellen

Naast de vernieuwing komt technologie van pas om de koelapparaten minder CO2 te laten uitstoten. Om koelers en automaten energie-efficiënter te maken voeren we sinds 2010 stapsgewijs een energiemanagementsysteem in. “Dat reageert op signalen in de omgeving zoals de verlichting aan-en uitschakelen, intensiteit koeling aanpassen) en tot 35% energie bespaart per toestel. Vandaag is 76% van onze toestellen (die in aanmerking komen voor deze technologie) uitgerust met zo’n slim energiemanagementsysteem. Daarnaast heeft 47% van onze koeltoestellen energie-efficiënte ledverlichting.