Dat we veel belang hechten aan duurzaamheid, staat buiten kijf. Jaarlijks organiseren we, onder de noemer CRS (Corporate Responsibility & Sustainability) in Action’, een week boordevol activiteiten waarbij we duurzaamheid dichter bij onze mensen brengen.

Coca-Cola zette eind november, begin december duurzaamheid twee weken lang in de kijker. De duurzaamheidspijler die we tijdens deze editie van de ‘CRS in Action’ in de spotlights plaatsten? ‘Duurzame Verpakkingen & Recyclage’. Hoe? Met de enige echte Coca-Cola Recycling Tour. Die van site naar site reisde voor een grootschalige schoonmaakactie in de omgeving van de verschillende sites. Een traditie waar we met z’n allen trots op zijn.

“Als verantwoordelijk bedrijf, als verantwoordelijke burgers, kunnen we zwerfafval niet tolereren en moeten we hier een actieve rol in spelen. Daarom verlenen we steun aan anti-zwerfvuil campagnes via het Vlaamse initiatief ‘In de vuilbak’ en het Waalse initiatief ‘BeWapp’.” - Etienne Gossart, Country Director bij Coca-Cola Enterprises

 


 

Hoeveel verzamelden we?

In 2015 zamelden 200 collega’s samen 60 zakken restafval en 12 zakken PMD in. Dit jaar deden we beter. Met maar liefst 250 collega’s verzamelden we 70 zakken restafval en 30 zakken PMD; ruim 2 ton zwerfaval minder op straat.

Hier een fotoreeks van de schoonmaakacties op de 7 sites.

Dat zwerfafval en sorteren iets is waar heel wat werknemers van Coca-Cola graag eens bij stilstaan, kan je zien in onderstaand filmpje.


Voor onze Coca-Cola Recyling Tour konden we ook rekenen op de steun van de gemeente Fleurus en Anderlecht. Zo gingen in Fleuris gemeentearbeiders van de dienst openbare netheid mee op de baan om op te kuisen en de veiligheid van onze mensen te garanderen. In Anderlecht kregen we hulp van Elke Roex, de schepen van Netheid in de gemeente Anderlecht.

"Zwerfvuil is een reëel probleem dat – terecht – tot steeds meer publieke ergernis leidt. Hopelijk kan ons goede voorbeeld inspireren en wordt de trend naar minder zwerfvuil onomkeerbaar. Recycleren doe je immers niet alleen thuis, maar ook buitenhuis." - Ben Bijnens, Country Director Belux bij The Coca-Cola Company.

In onze aftermovie hebben we alle leuke momenten van de Coca-Cola Recycling Tour 2016 samengebundeld.


 

Actieplan tegen zwerfvuil

Begin dit jaar werd een overeenkomst over de aanpak van zwerfvuil ondertekend enerzijds tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Vlaanderen, COMEOS en Fost Plus) en de Vlaamse minister van Milieu en tussen het bedrijfsleven (vertegenwoordigd door FEVIA Wallonië, COMEOS en Fost Plus) en de Waalse minister van Milieu anderzijds. Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië werd een Actieplan tegen zwerfvuil uitgewerkt waarbij een integrale aanpak centraal staat met de bedoeling de hele samenleving te mobiliseren met verantwoordelijkheid op elk niveau: van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers. Door op al onze locaties in België zwerfvuil op te ruimen, hebben we ook als werknemers van Coca-Cola ons steentje bijgedragen!