Bedrijven die hun steentje willen bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit kiezen steeds vaker voor initiatieven op het dak van hun gebouw. Het is een van de plaatsen bij uitstek om ecologisch een tandje bij te steken met ingrepen op vlak van waterberging, bijenkasten, een moestuin of de klassieke zonnepanelen.

Dat een dak een duidelijke invloed heeft op het milieu merken we niet enkel in bedrijven, maar ook in gezinswoningen. Het dak beter isoleren betekent minder energie verbruiken en het resulteert in een zuiniger gebouw. Maar daar blijft het niet bij. Met een goed aangelegd dak kan je als bedrijf ook het verschil maken bij regenweer. Met een efficiënte waterberging bijvoorbeeld kan je het aantal pieken in de riolering en in de waterzuivering doen afnemen.

Kijk naar de natuur in de omgeving

Uiteraard vinden we ook zonnepanelen op heel wat bedrijfsdaken. Voor veel ondernemingen vormen ze een aanzet om daken letterlijk groener en biodiverser te maken. Zonnepanelen halen een hoger rendement als het bedrijf ook groen aanplant op het dak. Het groen slaagt er namelijk in om de warmte beter te absorberen dan bijvoorbeeld een zwarte dak. Dat is handig, want zo'n snikheet zwart dak doet net het rendement van de panelen dalen.

Bedrijven die gaan voor groen op hun dak, doen er goed aan om even te kijken naar de fauna en flora in hun buurt. Mik op beplanting die daarbij aansluit, zo trek je bijvoorbeeld ook de vogels aan die rond je bedrijf vliegen. Veel huismussen? Voorzie in wat water en in een mix van droge grond en begroeiing die wat voedsel biedt. Weet ook dat het niet fout is om tussen de begroeiing wat water op je dak te laten staan. Bij veel bedrijven levert dat planten op die enkel met genoeg water kansen hebben en ook dat is weer goed voor de biodiversiteit.

Bijen op het dak

Biodiversiteit gaat zoals we met het voorbeeld van de huismus al aangaven niet enkel over groen aanplanten op je dak. Een andere manier om als onderneming de biodiversiteit te bevorderen, is het plaatsen van bijenkasten op het dak (of elders op de site, dat kan ook). Vanop het dak vliegen de bijen uit om stuifmeel te verzamelen. Daarbij leggen ze afstanden tot ongeveer drie kilometer af. Gemiddeld acteren ze binnen een straal van anderhalve kilometer.

Dat is een vrij indrukwekkend cijfer, want het betekent dat ze een gebied van circa duizend voetbalvelden bestrijken. En op zo'n gebied bestuiven je kolonies jaarlijks om en bij vier miljard bloemen. Bijen zijn voor een bedrijf op die manier een zeer directe manier om ervoor te zorgen dat planten bevrucht raken en om zo de biodiversiteit te versterken.

Naast het milieu-effect hebben de bijenkasten op het dak een bedrijf nog heel wat meer te bieden. Het is een heel mooi en tastbaar uithangbord voor de duurzaamheidsinspanningen. De bijtjes worden als het ware kleine ambassadeurs en openen de deur naar extra initiatieven, zoals workshops. En last but not least levert het werk van de bijen ook iets zeer tastbaars op: een jaarlijkse opbrengst honing 'made on the roof'.

Tijd voor een bedrijfsmoestuin

Als je de honingopbrengst mooi meegenomen vindt, dan is een bedrijfsmoestuin op het dak ook zeker het overwegen waard. Op de site in Anderlecht hebben we een mini-moestuin met courgettes, pompoenen, tomaten, sla en komkommer. Tijdens de middagpauze staan enkele medewerkers in voor het onderhoud van de moestuin. Zo wordt een project rond biodiversiteit ook in één klap een meerwaarde voor HR (medewerkers stimuleren).

Ook wij werken aan ons dak

Coca-Cola Services tekende een contract met EDF Luminus om in 2018 zonnepanelen te plaatsen op de verschillende daken van de site in Anderlecht. Het is de bedoeling om de installatie eind dit jaar in gebruik te nemen. De groene stroom zal goed zijn voor 12 tot 15% van het jaarverbruik op de site. Op termijn zou een windturbine op onze site overigens nog eens 25% van het totaal energieverbruik kunnen dekken. Na een akkoord hierover met EDF Luminus dienen we hiervoor een dossier in bij de gemeente Anderlecht. In 2016 openden we in Chaudfontaine ook al een waterturbine die 330 MWh egroene energie per jaar produceert (3% van ons jaarlijks energieverbruik). Met een geothermische installatie, de eerder geplaatste zonnepanelen en de hydraulische turbine erbij kan Chaudfontaine op eigen kracht ongeveer 12% van zijn jaarlijkse elektriciteitsbehoefte voorzien.

De turbines staan uiteraard niet op onze daken. Toch zijn we vastbesloten om het in Anderlecht niet enkel bij zonnepanelen boven ons hoofd te laten. We starten binnenkort met een nieuw initiatief waarmee we de biodiversiteit zullen bevorderen. Al een idee wat dat zou kunnen zijn?