Op dinsdag 24 oktober keurde het Europees Parlement een richtlijn goed om de strijd aan te gaan met de negatieve gevolgen van de plastic-consumptie. Die richtlijn heeft natuurlijk ook gevolgen voor zowel de frisdrankindustrie als onze bedrijfsvoering. Wij geven alvast een overzicht van wat dit concreet inhoudt voor de frisdrankindustrie en welke acties wij als bedrijf ondernemen om dit probleem mee te helpen oplossen.

  • 90% van alle drankenverpakkingen moeten worden ingezameld. Dit kan via een statiegeldsysteem of via gescheiden inzamelen.
  • Fabrikanten worden verplicht de doppen vast te maken aan de fles op zijn vroegst per 2021. Voor koolzuurhoudende dranken is er een extra implementatietermijn van twee jaar.
  • Producenten zijn verantwoordelijk voor de schoonmaakkosten van het inzamelen van drankenverpakkingen uit het zwerfafval.
  • Elke PET-fles moet voor tenminste 35% uit gerecycled PET bestaan.
  • De EU stelt minimum eisen aan statiegeldsystemen voor wanneer lidstaten een statiegeldsysteem willen introduceren.
  • Het besluit is hiermee nog niet definitief, dit is slechts stap 2 van de 4, maar de politieke wil is er om nog voor maart 2019 een definitief besluit hierover te nemen.

Actie vanuit Coca-Cola

De wereld kampt met een serieus verpakkingsprobleem. Wij zijn ons daar als bedrijf 100% van bewust en beseffen dat we meer moeten doen om tot een circulaire economie te komen. Met ons nieuw duurzaamheidsactieplan [link Dit is Vooruit] nemen we initiatief om dit probleem mee te helpen oplossen.  

Wereldwijd willen we in 2025 100% procent van onze verpakkingen inzamelen en recycleren en willen we flessen maken waarvan 50% bestaat uit gerecycleerd materiaal. Daarnaast willen we tegen 2025 dat al onze verpakkingen 100% recycleerbaar zijn.

Onze strategie omvat drie centrale elementen: ontwerpen, inzamelen en samenwerken. Hoewel deze doelen niet eenvoudig zijn, zijn ze wel haalbaar. We denken ook dat onze ambities grotendeels overeenkomen met de ambitie  van de Commissie voor het beperken van afval en het recycleren van plastic. Geen enkel bedrijf of organisatie kan dit probleem alleen oplossen. We zijn dan ook stellig overtuigd van de positieve kracht van partnerschappen in de driehoek overheid, private sector en maatschappij.

Voor wat betreft de verplichting om doppen aan de fles vast te maken zijn wij er echter nog steeds van overtuigd dat er effectievere manieren zijn om deze doelen te bereiken dan de verplichting om doppen vast te maken. Ons R&D Center in Anderlecht ondernemingen blijft zich inspannen om de technologie van onze verpakkingen te blijven verbeteren en op die manier inzameling, recyclage en hergebruik te verhogen.  

Wil je meer over weten over de Europese plannen op het gebied van eenmalig plastic en welke invloed dat heeft op onze bedrijfsvoering? Raadpleeg ons nieuw duurzaamheidsactieplan ‘Dit is Vooruit’ lees het interview met Hans van Bochove Manager Public Affairs van CCEP in Brussel.