Vakorganisatie FEVIA Vlaanderen (waarvan Coca-Cola lid is) en de Vlaamse ministers van Onderwijs en Welzijn hebben een Engagementsverklaring ondertekend waarin ze zich engageren om basis- en secundaire scholen te ondersteunen bij hun dranken- en tussendoortjesbeleid. Voor ons is dit een belangrijke verdere stap richting een evenwichtig drankenaanbod op scholen.

“Zowel voor het basisonderwijs als in het secundair onderwijs hebben we afspraken gemaakt over het aanbod aan dranken. Voor het basisonderwijs betekent dit dat er tegen het schooljaar 2020-2021 geen drankenautomaten meer zullen staan en dat er enkel mineraalwater zal beschikbaar zijn. De facto waren deze scholen al frisdrankvrij sinds 2012.” Aan het woord in Eva Lefevre, Associate  Director Public Affairs &  Communications bij Coca-Cola. Ze overloopt de maatregelen die FEVIA Vlaanderen overeenkwam met Vlaams minister van Onderwijs Crevits en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen. Lefevre: “In de secundaire scholen zullen water en gearomatiseerd water steeds beschikbaar zijn en worden aangemoedigd. Fruitsappen en light en zero frisdranken zullen beperkt beschikbaar zijn en het streefdoel is om gesuikerde frisdranken tegen het schooljaar 2020-2021 volledig uit het secundair onderwijs te verwijderen.”

"We moedigen de consumptie van water en gearomatiseerde waters aan”


De school beslist

Dit akkoord laat scholen trouwens toe om zelf te beslissen over de samenstelling van het aanbod in de automaat en in de kantine, de prijs en de toegankelijkheid. Eva Lefevre vult aan: “Zij bepalen ook wanneer en hoe het aanbod wordt beperkt. Op deze manier kan elke school het best inspelen op de eigen situatie en rekening houden met de verwachtingen van de eigen leerlingen.”   Coca-Cola heeft zijn bestaande Gedragscode inmiddels aan de nieuwe afspraken aangepast. Een overzicht vind je hier

“Blij met formele engagementen”

“We zijn zeer blij met de duidelijke afspraken die op basis van de Engagementsverklaring zijn gemaaakt”, klinkt het bij Maureen O’Sullivan, Nutrition Communications Manager bij Coca-Cola. “Bij Coca-Cola hadden we sinds 2002 al een eigen Gedragscode. We zijn blij dat hierrond nu formele engagementen zijn aangegaan tussen alle betrokken partijen.” Ze is ook vol lof over het proces dat naar dit eindresultaat heeft geleid: “Er is tussen alle betrokken partijen - de Vlaamse ministeries van Onderwijs en Welzijn, gezondheidsorganisatie Vigez, de scholenkoepels en de betrokken sectoren - op een zeer constructieve en transparante manier samengewerkt de afgelopen maanden. Daarnaast verheugen we ons over de gebundelde aanpak waarbij zowel de tussendoortjes als de dranken in hun totaliteit in beschouwing zijn genomen, met inbegrip van de schoolmaaltijden die in een latere fase aan bod zullen komen.”

Credits: Nadia Lapage’s Twitter
Credits: Nadia Lapage’s Twitter