Coca-Cola heeft als lid van vakorganisatie FEVIA een verklaring ondertekend waarin het zich engageert om basis- en secundaire scholen te ondersteunen bij hun drankenbeleid. Voor ons is dit een belangrijke verdere stap richting een evenwichtig tussendoortjes- en drankenaanbod op scholen.

“Zowel voor het basisonderwijs als in het secundair onderwijs hebben we afspraken gemaakt over het aanbod aan dranken. Voor het basisonderwijs betekent dit dat er tegen het schooljaar 2020-2021 geen drankenautomaten meer zullen staan en dat er enkel mineraalwater zal beschikbaar zijn. De facto waren deze scholen al frisdrankvrij sinds 2012.” Aan het woord in Eva Lefevre, Associate Director Public Affairs & Communications at Coca-Cola European Partners. Ze overloopt de maatregelen die vakorganisatie FEVIA Vlaanderen (waarvan Coca-Cola deel uitmaakt) overeenkwam met Vlaams minister van Onderwijs Crevits en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen. “In de secundaire scholen”, gaat Eva Lefevre verder, “zullen water en gearomatiseerde dranken steeds beschikbaar zijn en worden aangemoedigd. Fruitsappen en light en zero frisdranken zullen beperkt beschikbaar zijn en gesuikerde frisdranken zullen tegen het schooljaar 2020-2021 volledig uit het secundair onderwijs verdwenen zijn.” 

We moedigen de consumptie van water en gearomatiseerde dranken aan


De school beslist

Dit akkoord laat secundaire scholen trouwens toe om zelf te beslissen over de samenstelling van het aanbod in de automaat en in de kantine, de prijs en de toegankelijkheid. Eva Lefevre vult aan: “Zij bepalen ook wanneer en hoe het aanbod wordt beperkt. Op deze manier kan elke school het best inspelen op de eigen situatie en rekening houden met de verwachtingen van de eigen leerlingen.” De volledige lijst met afspraken vind je hier

“Blij met formele engagementen”

“We zijn zeer blij met de duidelijke afspraken die op basis van de Engagementsverklaring zijn gemaakt inzake het aanbod van evenwichtige tussendoortjes en dranken op Vlaamse scholen”, klinkt het bij Maureen O’Sullivan, Health & Nutricion Manager bij Coca-Cola Services. “Bij Coca-Cola hadden we sinds 2002 al een eigen Gedragscode”, gaat ze verder. “We zijn blij dat hierrond nu formele engagementen zijn aangegaan tussen alle betrokken partijen.” Maureen O’Sullivan steekt ook haar tevredenheid over de samenwerking tussen de verschillende actoren niet onder stoelen of banken. “We zijn vol lof over het proces dat naar dit eindresultaat heeft geleid”, verduidelijkt ze. “Er is tussen alle betrokken partijen - de Vlaamse ministeries van Onderwijs en Welzijn, gezondheidsorganisatie Vigez, de scholenkoepels en de betrokken sectoren - op een zeer constructieve en transparante manier samengewerkt de afgelopen maanden. Daarnaast verheugen we ons over de gebundelde aanpak waarbij zowel de tussendoortjes als de dranken in hun totaliteit in beschouwing zijn genomen, met inbegrip van de schoolmaaltijden in een latere fase.”