In Scherpenheuvel-Zichem startte Natuur-en Landschapszorg (onderdeel van Natuurpunt) met een nieuwe fase van de werken in de Demervallei. Dit is het tweede waterproject dat Coca-Cola in ons land financiert. Zo geven we het water dat we gebruiken voor onze drankjes terug aan de natuur.

Eind januari startte Natuurpunt in Scherpenheuvel-Zichem een nieuwe fase van zijn project in de Demervallei. Bedoeling is de grondwaterstanden te verhogen. Zo ontstaat een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die floreren in vochtige biotopen en wordt het cultuurhistorische landschap van moerassige hooilanden hersteld. Bovendien stroomt het water dat gebufferd wordt in de vallei, niet in de kelders van omwonenden en vult die natte natuur de drinkwaterreserves aan. Dat is nodig, want vooral in de zomer krimpen ze steeds verder.

"Op verschillende plaatsen is het eeuwenoude grachtensysteem aangetast: de grondwaterstanden zijn er in de zomer te laag en in de winter zijn er overstromingen met water van slechte kwaliteit”, vertelt Bram Cannaerts van Natuurpunt, die de werken coördineert. “We willen het water opnieuw langzaam in de bodem laten dringen. Dat doen we door het water langer in de kleine grachten vast te houden en de oude grachten terug te gebruiken, die een langere weg naar de rivier afleggen. Door op strategische plaatsen buizen met een terugslagklep te plaatsen, houden we het regenwater langer vast in de natuurgebieden en vermijden we stroomafwaarts een piekdebiet na hevige regenval”

Steun van The Coca-Cola Foundation en de Europese Commissie

Het natuurherstelproject in de Demervallei krijgt onder meer de steun van The Coca-Cola Foundation dat zo zijn missie om aan ‘water replenishment’ te doen, realiseert. “Water is een kostbaar goed waar iedereen verstandig mee moet omgaan. Als drankenbedrijf willen wij ook hier onze verantwoordelijkheid opnemen door mee te helpen waterbronnen te beschermen, water aan de natuur terug te geven en ons waterverbruik te verminderen. We doen dit op twee manieren: enerzijds door in onze lokale productie activiteiten op een verantwoorde manier met water om te gaan en anderzijds door het ondersteunen van waterprojecten. We stellen onszelf als doel om wereldwijd 100% van het water dat we gebruiken voor onze dranken terug te geven via deze waterprojecten”, vertelt Ben Bijnens, country manager van Coca-Cola Services. “Die ambitieuze doelstelling hebben we –  als eerste grote voedingsbedrijf – in 2015 wereldwijd al bereikt, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren rusten. Vandaar dus deze investering.”

Het project in de Demervallei is trouwens het tweede in België na het Stappersven in Kalmthout dat financieel door The Coca-Cola Foundation wordt gesteund. Samen zullen deze projecten tegen 2020 jaarlijks ongeveer 388 miljoen liter water teruggeven aan de natuur, bijna de helft van het totale volume dat Coca-Cola jaarlijks in België en Luxemburg verkoopt. Momenteel lopen er 248 projecten in 78 verschillende landen rond grondwatervoorraden.

Coca-Cola investeert in totaal 450.000 euro in dit project, evenveel als de Europese Commissie. De werken in de Demervallei lopen nog drie jaar.