The Coca-Cola Company in West-Europa en Coca-Cola European Partners (CCEP) hebben recent Dit is Vooruit gelanceerd: ons nieuwe, ambitieuze actieplan voor duurzaamheid. Vanuit het bestuur van de twee organisaties leggen Tim Brett, President van Coca-Cola West-Europa, en Damian Gammell, CEO van CCEP, uit waarom zij vinden dat dit juist nu moet gebeuren.

Wat is 'Dit is Vooruit'?

Tim: Dit is Vooruit is ons duurzaamheidsactieplan. Dit actieplan beschrijft helder hoe we willen samenwerken en de kracht van onze bedrijven en onze merken willen inzetten voor een betere toekomst. Ons plan omvat 21 doelen die zijn uitgedacht en ontwikkeld in de context van wereldwijde uitdagingen waar onze gemeenschappen, onze maatschappij en ons bedrijf vandaag de dag mee worden geconfronteerd. Er wordt ingegaan op onze rol bij het ondersteunen van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling die een roadmap bieden waaraan de hele wereld, niet alleen onze sector, uitvoering moet geven.

We hebben gepraat met onze stakeholders en naar hun zorgen geluisterd en doen nu ambitieuze toezeggingen ten aanzien van kwesties die ons allemaal aangaan, zoals gezondheid en voeding, verpakking en recycling, economische ontwikkeling, waterschaarste en klimaatverandering.

Damian: Ons duurzaamheidsactieplan is het resultaat van een uitgebreide raadpleging van meer dan honderd van onze belangrijkste stakeholders, waaronder overheden, ngo’s, klanten en leveranciers, alsmede 12.000 consumenten in zes landen en meer dan duizend van onze medewerkers. Dit is Vooruit is onze toezegging waarmee we de door hen gewenste verandering willen realiseren. We hebben hen gevraagd wat ze van ons verwachten en welke rol we volgens hen moeten spelen. Naar aanleiding van deze feedback komen we in actie. Deze acties zullen zorgen voor een positieve impact, overal waar we onze dranken verkopen.

Waarom juist nu?

Damian: Dit is Vooruit is ontwikkeld in een voor ons cruciale periode. Onze stakeholders hebben ons laten weten doortastende toezeggingen te verwachten die zorgen voor meer duurzaamheid binnen onze hele waardeketen en waaruit duidelijk blijkt welke rol we kunnen spelen bij het aanpakken van een aantal van de grootste kwesties in de maatschappij. We streven ernaar complexe problemen op te lossen en daarvoor moeten we samenwerken met veel verschillende partners bij alles wat we doen.

Onze positie is nu, na de oprichting van Coca-Cola European Partners in 2016, steviger dan ooit en dit is dan ook het ideale moment om ons hiervoor in te zetten. Coca-Cola telt 24.000 medewerkers in veertien landen die nauw samenwerken met onze klanten en een netwerk van 20.000 leveranciers. Ieder jaar genieten er zo’n 300 miljoen mensen in West-Europa van onze dranken en samen met onze partners werken we er hard aan om onze merken verantwoordelijk en duurzaam te ontwikkelen en verkopen.

Tim: Nu we ons ontwikkelen naar een model waarin de consument meer centraal staat en we onze dranken afstemmen op veranderende smaken en leefstijlen, moeten we ook nadenken over de rol van ons bedrijf in het dagelijks leven van mensen en onze positie als marktleider gebruiken om te handelen en een positief verschil te maken. Dit is Vooruit plaatst duurzaamheid – in de breedste zin van het woord – centraal binnen onze bedrijfsstrategie. In dit actieplan is vastgelegd hoe we ons bedrijf op een verantwoorde manier willen laten groeien. We zijn vastbesloten een omgeving te creëren die maakt dat mensen er trots op zijn om voor ons te werken en waarmee we het vertrouwen kunnen winnen van onze klanten, consumenten en stakeholders.

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van Dit is Vooruit?

Tim: Onze acties ten aanzien van dranken, verpakkingen en de maatschappij hebben de hoogste prioriteit. Deze acties worden versterkt door drie ondersteunende acties die de kern vormen van onze bedrijfsactiviteiten en betrekking hebben op het klimaat, water en de leveringsketen.

We weten dat mensen zich zorgen maken over gezondheid en overgewicht. Daarom bieden we consumenten een ruimere keuze aan dranken met weinig of geen suiker; zowel producten die ze al kennen als nieuwe producten in onze portfolio. Wij onderzoeken nieuwe alternatieven voor suiker waarmee we een lekkere smaak van onze dranken kunnen behouden, maar met minder suiker en calorieën, en brengen deze op de markt. Met de transformatie naar een totale drankenproducent willen we het consumenten makkelijker maken om te begrijpen welke keuzes ze hebben. Doordat we onze recepten en portfolio blijven ontwikkelen om een ruimere keuze aan dranken te kunnen bieden, zal in 2025 50% van het verkoopvolume in West-Europa afkomstig zijn uit caloriearme of calorievrije dranken.

Damian: Dan hebben we nog onze acties ten aanzien van verpakkingen en recycling. Onze verpakkingen zijn een waardevolle grondstof die een essentiële rol spelen in het behoud van de kwaliteit en veiligheid van onze dranken. Om ervoor te zorgen dat deze grondstoffen niet als afval eindigen of in de oceanen terechtkomen, zullen we een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzame verpakkingen, inclusief het gebruik van hernieuwbare materialen en slimme nieuwe manieren om de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen.

We gaan ervoor zorgen dat 100% van onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar worden. Dat geldt voor onze hele portfolio, dus niet alleen voor onze flessen en blikjes. Daarnaast werken we samen met lokale en nationale partners om tegen 2025 100% van onze verpakkingen in te zamelen en gaan we ons gebruik van gerecycled plastic (rPET) voor onze PET-flessen in West-Europa verhogen tot minimaal 50%: een verdubbeling van ons gebruik van rPET. In het verleden hebben we selectief flessen gebruikt van 100% rPET. Onze strategie is echter gericht op het gebruik van gerecycled PET voor al onze plastic flessen, niet alleen voor bepaalde producten, omdat we van mening zijn dat dit de grootste impact zal hebben.

We doen dit door in al onze markten te blijven investeren in infrastructuur voor het inzamelen en opnieuw verwerken van PET om te zorgen voor betrouwbare leveranciers van kwalitatief goed rPET voor onze flessen. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in de recycling van plastic bij Infineo Recycling, onze joint venture in Frankrijk met Plastipak, die tot 1,5 miljard PET-flessen per jaar kan verwerken. In Groot-Brittannië hebben we geïnvesteerd in het opzetten van de grootste en meest geavanceerde fabriek voor het opnieuw verwerken van flessen in Europa. Deze in Lincolnshire gevestigde fabriek wordt nu ook geleid door Plastipak.

Tim: Onze derde actie is de actie ten aanzien van de maatschappij. We weten dat een bedrijf van onze omvang en schaal een verschil kan maken voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en voor de maatschappij als geheel. We streven ernaar een positieve kracht te zijn door inclusie en economische ontwikkeling binnen ons bedrijf en onze gemeenschappen actief te bevorderen. We koesteren een diverse en inclusieve cultuur in ons bedrijf, we vergroten onze bijdrage aan de maatschappij door middel van meer vrijwilligerswerk door onze medewerkers en meer steun voor onze lokale gemeenschappen, en we ondersteunen initiatieven die jonge mensen helpen succesvol te zijn.

Hebben jullie er vertrouwen in dat dit plan zal helpen de doelen te bereiken?

Damian: Ja. Ons actieplan mag dan ambitieus zijn, maar het bouwt voort op tien jaar van werk gericht op duurzaamheid in heel West-Europa. We weten dat er nog een lange weg te gaan is. Dit nieuwe plan stelt ons in staat een grote stap voorwaarts te zetten om in de toekomst aan de verwachtingen van onze stakeholders te kunnen voldoen. In het plan leggen we onze verantwoordelijkheid vast tegenover elkaar en tegenover de buitenwereld, en de wijze waarop we een omgeving creëren waarin mensen willen werken en geloven in wat we doen. Dit plan vormt de basis voor hoe wij werken in West-Europa en biedt geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid.

Tim: Dit is Vooruit bevat uitdagende doelen en beschrijft helder hoe we ons bedrijf en onze merken willen inzetten voor een betere toekomst. Samen met onze partner CCEP hebben we de macht om te handelen en een positief verschil te maken, nieuwe normen te bepalen en een voortrekkersrol te spelen. Van het aanbieden van een ruimere keuze aan dranken met minder suiker aan consumenten tot het voorkomen dat onze verpakkingen in de oceanen eindigen: Dit is Vooruit beschrijft hoe het volgens ons beter kan. We nemen geen genoegen met de wijze waarop het in het verleden ging. Er is geen weg terug.

In het voorjaar van 2018 zullen The Coca-Cola Company in West-Europa en Coca-Cola European Partners verslag uitbrengen over de voortgang richting deze doelen

Meer informatie over Dit is Vooruit.