Om plasticafval te beperken en een circulaire kunststofeconomie tot stand te brengen, moeten bedrijven, overheden en ngo's recycling gemakkelijker en aantrekkelijker maken voor consumenten wereldwijd. Dat zei de CEO van Coca-Cola, James Quincey, deze week tijdens een paneldiscussie van het Wereld Economisch Forum onder leiding van Sara Eisen van CNBC.

“We moeten de consumenten een betere waardepropositie bieden”, aldus Quincey. “We moeten het voor hen gemakkelijker en financieel aantrekkelijker maken om (pet)flessen in te leveren. De flessen krijgen zo waarde, waardoor wij ze kunnen terugkopen en hergebruiken. Dan zal het rad – de circulaire economie – heel snel gaan draaien.”

Hij vervolgde: “We hebben samen iets heel bijzonders gedaan door de consument gemak te bieden. We bieden producten die geweldig smaken en eenvoudig kunnen worden gekocht en geconsumeerd. Maar we moeten het ook gemakkelijk maken om de verpakking van die producten weer in te zamelen en te hergebruiken. Alleen als we ook op dat vlak voor gemak zorgen, kunnen we een echte circulaire economie tot stand brengen waarbinnen elke fles waarde heeft.”

Naast Quincey maakten ook Ramon Laguarta, de CEO van PepsiCo, Jim Fitterling, de CEO van Dow Chemical, de Franse staatssecretaris van leefmilieu Brune Poirson en de Vietnamese milieuminister Tran Hong Ha deel uit van het panel. Quincey hamerde op de noodzaak van meer samenwerking tussen de diverse sectoren binnen de waardeketen van plastic. “Er moeten dringend systemen worden opgezet die werken”, zei hij. “Iedereen wordt gedreven door dit besef van urgentie.”

Vorig jaar kondigde Coca-Cola aan dat het de toegang tot de intellectuele eigendomsrechten op zijn PlantBottleTM – de eerste volledig recycleerbare petfles ter wereld die gedeeltelijk uit plantaardig afval is vervaardigd – gaat uitbreiden, met inbegrip van concurrenten binnen de drankenindustrie.

“We willen collectieve actie zien als het gaat om het ontwerp van duurzaam verpakkingsmateriaal en de inzameling van duurzame verpakkingen”, aldus Quincey. “Want op die manier worden alle industrieën duurzamer.”

Coca-Cola CEO James Quincey aan het woord tijdens het panel 'Transforming the Plastics Economy' tijdens de jaarvergadering 2019 van het Wereld Economisch Forum.

In Frankrijk exploiteert Coca-Cola de grootste recyclinginstallatie voor pet van levensmiddelenkwaliteit. “De faciliteit draait niet op volle kracht”, merkte Quincey op. “Waarom niet? Omdat we niet genoeg schoon materiaal binnenkrijgen. We moeten de flessen terug zien te krijgen. Pet is een hoogwaardig plastic, maar inzameling is het knelpunt.”

Het gaat niet alleen om recycleerbaarheid, benadrukte Quincey. “We moeten ook stilstaan bij de CO2-voetafdruk van alle opties”, merkte hij op, waarbij hij erop wees dat petflessen een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan een gelijke hoeveelheid aluminium of glas.

Coca-Cola blijft op alle vlakken werken aan innovatie – van verpakkingsontwerp tot chemische recycling. Tegelijk benadrukte Quincey dat de bestaande oplossingen werken. De uitdaging, zo zei hij, is dat we meer mensen op meer locaties zo ver moeten krijgen dat ze vaker en meer kunststofverpakkingen recycleren.

“In landen als Mexico en Zuid-Afrika is het recyclingpercentage voor plastic flessen in tien jaar tijd gestegen van 10 procent naar 70 procent”, voegde hij eraan toe. Het wereldwijde gemiddelde ligt rond de 60 procent. “We hebben in meerdere landen laten zien dat dit mogelijk is … Nu is het tijd om dit op wereldwijde schaal waar te maken."

Ter afsluiting zei hij: “De omstandigheden zijn op dit moment ideaal. We gaan de fase in waarin niet alleen sprake is van individuele actie en succes op landelijk niveau: we zijn bezig op grotere schaal succes te boeken. Al met al hoeven we hier geen nieuw model uit te vinden – al kan het bestaande model nog sterk worden verbeterd door innovatie – want er zijn al landen waar we het probleem samen hebben opgelost.”