• Coca-Cola kondigt nieuwe doelstellingen aan om duurzaamheidsactieplan te versnellen.
  • De nieuwe doelstellingen mikken onder meer op een versnelling van 50% naar 100% gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal in plastic flessen.

Coca-Cola West-Europa en Coca-Cola European Partners (CCEP) versterken hun ambitie voor een Wereld zonder Afval (World Without Waste)  door het tempo van hun gezamenlijk actieplan voor de inzameling, de recyclage en het hergebruik van hun verpakkingen op te voeren.

Beide partners leggen de lat hoger voor hun duurzaamheidsactieplan This is Forward voor West-Europa. Dit plan omvat de doelstelling dat Coca-Cola tegen 2025 een blikje of flesje zal inzamelen voor elk blikje of flesje dat het verkoopt, ervoor zal zorgen dat alle verpakkingen 100% recycleerbaar zijn en dat de plastic flessen voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal zullen zijn samengesteld.

Vandaag kondigen ze nog meer doelstellingen aan om het traject in West-Europa voor duurzame verpakkingen te versnellen en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen worden ingezameld, gerecycleerd en hergebruikt. Dit omvat de volgende doelen:

  • Stap voor stap alle onnodige of moeilijk te recycleren plastic uit Coca-Cola’s portfolio verwijderen door verpakkingen lichter te maken en secundaire verpakkingen van plastic te verwijderen. Dit zal het gebruik van meer dan 11.000 ton plastic per jaar verminderen. Coca-Cola kondigde onlangs aan dat in West-Europa de plastic verpakking van multipack-blikjes zal worden vervangen door 100% recycleerbaar karton. Hierdoor wordt 4.000 ton plastic bespaard in 2020. Daarnaast werden in juni de groene flessen van het merk Sprite vervangen door transparante petflessen die beter van fles tot fles kunnen worden gerecycleerd.
  • Werken aan 100% gerecycleerde of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt uitgespaard. Coca-Cola zal de doelstelling van 50% gerecycleerd plastic in zijn flessen twee jaar eerder bereiken dan de aangegeven doelstelling (tegen eind 2023, in plaats van 2025), en de merken Chaudfontaine en Honest maken momenteel de overstap naar flessen van 100% gerecycleerd plastic.
  • Steun aan goed ontworpen statiegeldsystemen in heel West-Europa, in landen waar nog geen succesvol alternatief bestaat, in lijn met de doelstelling om tegen 2025 een fles of blikje in te zamelen voor elk verkocht exemplaar. In België hebben we met FostPlus al meer dan 25 jaar een goed werkend ophaalsysteem dat er vandaag in slaagt om 85% van de drankverpakkingen in te zamelen. Toch halen we hiermee voorlopig nog niet onze 100% inzamelingsdoelstelling tegen 2025. Daarom staan we open om samen met de betrokken partijen alle mogelijke effectieve en economisch leefbare opties te bekijken.
  • Openheid over de ecologische voetafdruk op jaarbasis per verpakkingstype, evenals rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Toekomstgerichte oplossingen

Tim Brett, President van Coca-Cola West-Europa: “Te veel grondstoffen worden momenteel als afval weggegooid. We weten dat we meer moeten doen om dit te voorkomen. Onze doelstellingen van vandaag zijn terecht ambitieus. Er is een waardevolle rol weggelegd voor verpakkingen, maar deze moeten altijd worden ingezameld, gerecycleerd en hergebruikt.  Het is ons doel om, in samenwerking met anderen, de term ‘single use plastic’ overbodig te maken, zowel in ons bedrijf als daarbuiten. We willen dit bereiken door al ons plastic en al onze verpakkingen terug te brengen naar een circulaire economie.”

In 2019 investeerde Coca-Cola in West-Europa 180 miljoen euro zowel in zijn activiteiten als in de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen en verpakkingsloze oplossingen voor de toekomst.

Coca-Cola onthulde vandaag zijn allereerste prototype fles ooit gemaakt met ingezamelde en gerecycleerde plastic uit de zee. Hiermee wil het bedrijf aantonen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om zelfs afval uit de zee te hergebruiken in gerecycleerde verpakkingen geschikt voor voeding en dranken.

Via een samenwerking tussen Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares en The Coca-Cola Company zijn ongeveer 300 prototype flessen gemaakt die 25% gerecycleerde plastic[1] uit zwerfvuil uit de Middellandse Zee en haar stranden bevat. De flessen zijn ontworpen en ontwikkeld om het transformatiepotentieel van revolutionaire verbeterde recyclagetechnologieën aan te tonen. Deze technologieën kunnen gebruikte plastics van eender welke kwaliteit recycleren tot plastic van hoge kwaliteit dat kan worden gebruikt voor voeding- of drankverpakkingen, inclusief materiaal dat in het verleden naar verbrandingsovens of stortplaatsen zou zijn gebracht. De voorbeeldfles is de eerste plastic fles ooit gemaakt van plastic uit de zee die met succes is gerecycleerd voor het verpakken van voeding en dranken.

De fles met plastic uit de zee is ontwikkeld als voorbeeld voor wat de technologie kan bereiken in de nabije toekomst. Op korte termijn zal Coca-Cola de verbeterde recyclagetechniek op commerciële schaal uitrollen met behulp van afvalstromen van bestaande recycleurs, waaronder voorheen niet-recycleerbare plastics en recycleerbare materialen van mindere kwaliteit. Coca-Cola is van plan om deze verbeterde gerecycleerde inhoud in sommige van zijn flessen te gebruiken vanaf 2020.

Een nieuw opgerichte verpakkingsinnovatiehub zal de focus blijven leggen op versnelde investeringen en innovaties voor heel West-Europa. Hieronder vallen investeringen in verbeterde recyclagetechnologieën en alternatieve verpakkingsoplossingen voor de toekomst, zoals papieren flessen, bio-based verpakkingsmaterialen, hervulbare, herbruikbare verpakkingen en verpakkingsloze alternatieven, zoals de Freestyle-dispensers of andere microdoseringsoplossingen.

Meer informatie over het traject van de zeeplasticfles vind je op: https://www.coca-cola.eu/news/marine-bottle

Meer info over de ruimere doelstellingen en acties van The Coca-Cola Company op het gebied van verpakkingsafval is te vinden op: https://www.coca-colacompany.com/stories/world-without-waste

 

[1] Plastic afkomstig uit de Middellandse Zee en van de kustlijn van Spanje en Portugal.