Meer dan 10 miljoen dollar of 8,3 miljoen euro. Dat is het geld dat Coca-Cola en haar Stichtingen met onmiddellijke ingang uittrekken voor tien door honger en ondervoeding geteisterde landen in de Afrikaanse Sahel. Een eerste schijf gaat naar dringende humanitaire noodhulp, terwijl het leeuwendeel voor heropbouw en ontwikkelingshulp bestemd is.

Doorheen de Afrikaanse Sahel heerst een verschrikkelijk voedseltekort, dat al vele levens heeft geëist. Volgens de VN gaat het om het grootste humanitaire drama sinds 1945. Daar kon een bedrijf als Coca-Cola dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel voert, niet onbewogen bij blijven. 

De strijd tegen honger in Afrika


Daarom hebben The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Foundation en de Coca-Cola Africa Foundation besloten om samen meer dan 8,3 miljoen euro in de regio te pompen. In eerste instantie wordt ongeveer 1 miljoen euro in cash en aan schenkingen, onder meer in de vorm van drankbevoorrading, vrijgemaakt. Het geld dient om dringende humanitaire hulp te verlenen en de honger en dorst in tien van de Sahel-landen te lenigen, Somalië, Tsjaad, Ethiopië, Soedan en Oeganda voorop. Meer dan 8 miljoen euro zullen dan weer dienen om de veerkracht van de plaatselijke gemeenschappen herop te bouwen en te versterken en binnen het lopende RAIN-project – Replenish Africa Initiative, dat miljoenen mensen toegang wil verschaffen tot zuiver water en afvalwaterzuivering – programma’s te verankeren. We verwachten trouwens dat in het zog van deze inspanning nog eens meer dan 23 miljoen euro aan bijkomende partnergelden los kunnen geweekt worden.

De strijd tegen honger in Afrika

Meer slagkracht voor meer veerkracht

“Wij maken al 90 jaar lang deel uit van het Afrikaanse weefsel en zijn vastbesloten om zowel op lange termijn het welzijn van de mensen te ondersteunen als op korte termijn de vele uitdagingen het hoofd te bieden”, legt Brian Smith, voorzitter van Coca-Cola Europa, Midden-Oosten en Afrika gedreven uit. “De toenemende honger en droogte in de Afrikaanse Sahel bedroeven ons zeer. Binnen de privésector nemen wij onze verantwoordelijkheid op om aan de zijde van de ngo’s en de overheden ter plaatse de 20 miljoen mensen bij te staan wiens levens bedreigd worden. Doorheen deze recentste uitbreiding van ons RAIN vlaggenschipinitiatief  hopen wij het goede werk van de hulporganisaties mee een flinke zet te kunnen geven en de gemeenschappen de kans te bieden om sterker en veerkrachtiger uit deze crisis te komen.”

Coca-Cola-African-Famine-Contribution-Infographic.jpeg