Met ons duurzaamheidsactieplan ‘This is Forward’ is onze visie op en ons engagement voor een duurzame toekomst duidelijk. Dat hebben Ben Bijnens, BeNeLux Country Manager van de Coca-Cola Company en Etienne Gossart VP & Country Director BeLux van Coca-Cola European Partners, onlangs nogmaals bekrachtigd door zich te registreren als ambassadeur van ‘Sign for my Future’.

Sign for my future

‘Sign for my Future’ is een burgerinitiatief bestaande uit bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, wetenschappers, mediabedrijven en burgers. Zij maken zich zorgen om de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien en vrezen dat een te sterke klimaatopwarming zal leiden tot een lagere levenskwaliteit. Om deze reden wil ‘Sign for my future’ een positief mandaat geven aan de politici zodat zij er met hun beleid voor kunnen zorgen dat het niet zover komt. Het ‘klimaatmandaat’ kan je hieronder lezen.

“Ik wil dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. België moet klimaatneutraal worden voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen. Ik wil dat er een klimaatwet komt, een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit inspanningen zal vragen van elk van ons, maar geloof tegelijk dat het kansen biedt en dat het nodig is om te bouwen aan onze toekomst.”

This Is Forward

Als ambassadeurs engageren Ben Bijnens en Etienne Gossart zich om samen met anderen het klimaatmandaat van de ‘Sign for my future’-campagne te ondersteunen. Zo willen ze een voortrekkersrol spelen in de zoektocht naar een oplossing voor de klimaatsproblematiek.

Die voortrekkersrol op het gebied van het klimaat is tevens één van de doelen van ons actieplan ‘This Is Forward’ waarbij Coca-Cola als bedrijf zelf haar steentje bijdraagt aan een betere leefomgeving en planeet. Zo nemen we specifiek actie op het gebied van verpakkingen – We willen onder andere dat tegen 2025, 100% van onze verpakkingen terug ingezameld wordt na gebruik zodat het niet eindigt als afval op straat of in de oceaan  – maar ook voor klimaat en water. Tegen 2025 willen we 50% minder broeikasgasuitstoot door onze bedrijfsactiviteiten. In 2018 hebben we dan weer 80.200.000 l water teruggegeven aan de natuur dankzij twee water-replenishment-projecten met Natuurpunt.