Bij Coca-Cola gaan economie en ecologie hand in hand. Zo maken we gebruik van gerecycleerde grondstoffen om op een actieve manier bij te dragen aan een circulaire economie. Maar daar blijft het niet bij. We zetten ook nog in op lichtere en 100% recycleerbare verpakkingen om de CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen te verminderen.

Coca-Cola biedt een ruime keuze. Niet alleen aan dranken, maar ook aan verpakkingen, zowel in grootte (van 0,15 l tot 2l) als in materialen (blik, glas, pet en drankkartons). Hoewel het maken van verpakkingen een milieubelasting oplevert door energie- en grondstoffengebruik zijn ze vaak ook nodig en heel nuttig. Zo beschermen ze de kwaliteit van onze dranken, maken ze het transport en de verkoop ervan mogelijk en gebruiken we ze om consumenten te informeren over ingrediënten en de nutritionele waarde van onze dranken.

De productie en de recyclage van verpakkingen is een CO2-intensief proces. Om die CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen te verlagen zetten wij in op lichtere verpakkingen, recyclage van gebruikte verpakkingen en hergebruik van grondstoffen.

Lichtere verpakkingen

Onze petflessen van 50 cl en 25 cl worden steeds lichter: van 21,7 g in 2012 tot 19,9 g in 2017. De petflessen van 50 cl en 25 cl worden uit dezelfde preform geblazen. Voor 1 l en 1,5 l flessen worden andere preforms gebruikt. Dankzij deze lichtere verpakkingen verminderden we onze CO2-impact al met maar liefst 16%. Maar we willen blijven inzetten op lichtere verpakkingen.

Een tweede leven voor verpakkingen

Gebruikte verpakkingen zijn voor ons geen afval, maar een waardevolle grondstof. We hebben onszelf dan ook tot doel gesteld om meer verpakkingen te recycleren dan we gebruiken. Dat doen we enerzijds door ervoor te zorgen dat onze verpakkingen (blik, glas en pet) steeds 100% recycleerbaar zijn en anderzijds door mee te investeren in sensibilisering.

Als consument kan je zelf jouw steentje bijdragen aan het milieu door zowel thuis als onderweg goed te sorteren. Op die manier komt afval massaal ter beschikking voor recyclage. Of je kan ook deelnemen aan schoonmaakacties van BeWapp (Wallonië) en Mooimakers (Vlaanderen). Ons gemeenschappelijk doel is om de hele samenleving te mobiliseren met gedeelde verantwoordelijkheden op alle niveaus, van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.

Hergebruik van grondstoffen

We proberen om het aandeel gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen op te trekken, maar moeten daarbij rekening houden met economische factoren, zoals de beschikbaarheid van gerecycleerd materiaal of de technische mogelijkheden (vb. beperkingen van het productieproces: de kwaliteit van onze producten moet gegarandeerd blijven en onze producten moeten gebruiksvriendelijk blijven voor de consument). Daarom volgen we marktontwikkelingen en technische innovaties op de voet.

Aluminium en staal

We werken nauw samen met de aluminium- en staalproducenten die blikken leveren. Resultaat? In 2016 bevatten onze aluminium en stalen blikken gemiddeld 36% gerecycleerd materiaal.

PET

PET vormt een grote opportuniteit, want er is 60% minder energie nodig om PET te produceren met gerecycleerd materiaal (rPET) dan met fossiele grondstoffen. In 2015 bevatten onze PET flessen 25% gerecycleerde PET. Het is onze ambitie om tegen 2025 50% gerecycleerd en/of hernieuwbare grondstoffen in onze petflessen te verwerken.

Glas

Onze glazen flessen bevatten gemiddeld 36% gerecycleerd glas.