“Als je een Coca-Cola overal ter wereld kan verdelen, waarom dan geen geneesmiddel?” Een pertinente vraag die ons sinds 2010 inspireert.

Ervaring en kennis uit de privésector inzetten om overheden te helpen. Dat is in een notendop het plan dat The Coca-Cola Company in 2010 opvatte met de steun van the Global Fund en The Bill & Melinda Gates Foundation. Een van de tastbare gevolgen is het Last Mile-project, dat Afrikaanse regeringen steunt bij het laatste stapje in de verdeling van levensreddende geneesmiddelen. Voor 2010 hadden we al ervaring met het verdelen van muggennetten en condooms, maar dit project gaat nog een stap verder.

Sharing is caring

We stellen onze distributie, logistieke keten en marketingkennis ter beschikking om de gezondheidszorg in Afrika duurzaam te verbeteren. “Net zoals we onze producten overal ter wereld binnen handbereik willen brengen, zetten we onze kennis in om belangrijke geneesmiddelen waaronder HIV/AIDS-medicijnen, dichter bij gemeenschappen te brengen die ze hard nodig hebben”, vertelt Adrian Ristow, Project Last Mile director voor The Coca-Cola Company. “We delen de essentie van ons business model om dit te realiseren.”

Project Last Mile breidt uit

Op 06 juni 2017 kondigde the Global Fund en The Bill & Melinda Gates Foundation  aan dat het Last Mile-project uitbreidt naar twee nieuwe landen in Afrika: Liberia en Swaziland. In totaal bieden ze nu steun aan zeven Afrikaanse landen.

In Swaziland is een derde van de bevolking tussen 18 en 19 jaar besmet met het HIV-virus. “Het Ministerie van Volksgezondheid werkt samen met lokale NGO’s en maatschappelijke organisaties om krachtige communicatie te creëren over het belang van HIV-testen en de juiste behandelingen. Daarnaast zullen ze ook samenwerken met Coca-Cola op gebied van marketing”, zegt Adrian Ristow.

In Liberia werkt Project Last Mile samen met lokale partners en de lokale bottelarij Liberia Coca-Cola Bottling Company om een efficiënter en duurzamer distributienetwerk voor geneesmiddelen en medische benodigdheden op poten te zetten.

Andere landen

Het Last Mile-project wordt uitgebreid in zowel nieuwe landen die ernstige problemen ondervinden bij de levering van medicijnen en het verkrijgen van medische benodigdheden als in landen waar de programma’s al van toepassing zijn”, zegt Adrian Ristow. Het project biedt al steun in Tanzania, Ghana, Mozambique, Nigeria en Zuid-Afrika. In de praktijk helpen we Afrikaanse landen bijvoorbeeld om hun distributiesysteem te herbekijken. Op die manier steeg in Tanzania de beschikbaarheid van geneesmiddelen in ziekenhuizen met 30%. De verdeling verloopt er intussen rechtstreeks en efficiënt naar 5.500 gezondheidsinstellingen. In Mozambique helpen we bij het reorganiseren van de logistieke keten, enzovoort. In 2014 besloten de partners om een budget van 21 miljoen dollar vrij te maken om het project tegen 2020 uit te breiden naar tien Afrikaanse landen.

Van mensen voor mensen

Maar naast de structurele partnerships, zijn het toch vooral de medewerkers van Coca-Cola die ons engagement wereldwijd waarmaken. Denk maar aan coaching ter plekke, maar daar blijft het niet bij. Bij het opzetten van nieuwe logistieke systemen voor de distributie van geneesmiddelen schakelen we bijvoorbeeld lokale bottelaars in om plannen te benchmarken. “In Tanzania werd onze lokale bottelaar de senior planner van het Medical Stores Department”, vertelt Ristow. “Hij kon ons planningsproces vertalen waardoor de planning van het MSD er nu veel professioneler en accurater verloopt.”

Het Last Mile-project doet ook frequent een beroep op gepensioneerde Coca-Cola-medewerkers om een jaar tot anderhalf jaar hun kennis te delen met Afrikaanse overheden. “Ze vergemakkelijken de kennisoverdracht. Je kan wel een best case voorstellen, maar ze toepassen is nog een ander paar mouwen. Hun (vrijwillige, nvdr) inzet maakt de verandering duurzaam. De passie die we zien bij al de betrokken medewerkers van Coca-Cola is onvoorstelbaar. Veel dank gaat uit naar onze structurele partners, maar dit is iets waar we als bedrijf zeer trots op zijn. We delen de essentie van wat ons succesvol maakt om te vechten tegen HIV/AIDS.”