Als consumenten onze verpakkingen weggooien in de natuur, dan hebben we liever niet dat ze onze drankjes kopen. Dat is de boodschap die we in de zomer van 2019 op al onze Coca-Cola verpakkingen communiceren. We willen hiermee de bewustwording over recycleren bij consumenten vergroten en samen werken aan een wereld zonder zwerfafval. Het is meteen een perfect moment om in gesprek te gaan met Ben Bijnens, de country director van Coca-Cola Services in België en Luxemburg. We spraken over de campagne en onze inspanningen op het gebied van recycleren en het voorkomen van zwerfafval.

"De wereld heeft een afvalprobleem en wij willen en moeten onderdeel zijn van een oplossing”, begint Ben Bijnens. “Verpakkingen horen niet thuis in de natuur en daarom dragen we actief bij aan én investeren we in systemen met als doel om uiteindelijk al onze verpakkingen in te zamelen en te hergebruiken. Dat kunnen we niet alleen, we hebben er ook de consument bij nodig. Daarom staat onze zomercampagne dit jaar volledig in het teken van recycling.”

Over de aanleiding van de campagne vertelt Ben: “We hebben met een team gedragswetenschappers in kaart gebracht welke drijfveren er mensen toe aanzetten om te recycleren en zwerfafval te voorkomen. Dat zijn er best veel. Een prikkel kan heel erg eenvoudig zijn, bijvoorbeeld het winnen van een prijs. Vaak is het zelf een combinatie van verschillende drijfveren. Die opgedane kennis uit dit onderzoek passen we in deze campagne toe. Nadien zullen we op gedragswetenschappelijk vlak onderzoeken of dit daadwerkelijk het gewenst effect heeft. Ik vind dat ontzettend interessant en kijk er naar uit de inzichten te delen. Ook als die niet goed zijn, want we leren door te doen.”

Inzamelen van onze verpakkingen

En de reactie op de campagne? Ben Bijnens: “We krijgen heel positieve commentaren op de campagne. Mensen die het verrassend vinden of net aansluiten bij de hedendaagse problematiek. Soms krijgen we de kritiek dat we er alleen een commercieel belang bij zouden hebben en het dus niet oprecht is. Dat snap ik, maar voeg hier onmiddellijk aan toe dat commercieel gezien andere campagnes interessanter zijn. Denk aan het weggeven van vakanties of andere prijzen. Wij hebben net de motivatie om dit onderwerp aan te pakken en het te vertalen naar een boodschap die iedereen aanspreekt, van tieners tot volwassenen. Dat durfden we aan omdat we ook in de bredere strategische duurzaamheidsagenda grote stappen zetten. Met deze campagne benutten we de kracht van ons merk om al die consumenten en veelal ook jonge mensen wat bij te brengen en hen te vragen ons te helpen.”

This is Forward

 “De zomercampagne is niet onze enige actie ten aanzien van duurzaamheid binnen ons bedrijf”, voegt Ben Bijnens toe. “In het kader van ons duurzaamheidsplan ‘This is Forward’ hebben we stevige ambities voor 2025. Zo willen we 100% van onze verpakkingen terugkrijgen om te recycleren. Op die manier kunnen we steeds meer gerecycleerd materiaal gebruiken om onze verpakkingen te maken. Concreet willen we dat tegen 2025 elke petfles minimaal 50% gerecycleerd materiaal bevat. In 2018 was dit in België en Luxemburg al 26,1%. De petverpakkingen van onze merken Chaudfontaine en Honest zullen dit jaar al volledig uit 100% gerecycleerd plastic gemaakt worden.”

Ben Bijnens help us recycle

Wist je trouwens dat onze festivalflesjes al volledig uit gerecycleerd pet gemaakt werden? Lees er meer over in dit artikel.