Vandaag is het Wereldwaterdag en van 18 t/m 23 maart vindt het World Water Forum plaats in Brazilië. Hier bespreken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties het wereldwijde waterbeleid. Zo spraken we Bea Perez, de Chief Public Affairs & Communications en Sustainability Officer van The Coca-Cola Company over de rol van bedrijven als Coca-Cola als het gaat om water.

Want water is van cruciaal belang voor ons bedrijf, het is immers het hoofdingrediënt in bijna alle dranken van Coca-Cola. Bea: “Als bedrijf dat frisdrank produceert, zijn we ons er zeer van bewust dat water onmisbaar is voor het bevorderen van gezonde ecosystemen, gemeenschappen, bedrijven, landbouw en handel.”

1. Vaak kijken we naar overheden en NGO's als het op watervraagstukken aankomt, maar hoe kunnen bedrijven bijdragen?

“Het is belangrijk voor bedrijven om te begrijpen hoe ze water gebruiken, waar het vandaan komt en welke risico's er zijn wat betreft het gebruik en de beschikbare voorraad. Specifiek moeten bedrijven eerst kijken naar het watergebruik voor hun rechtstreekse activiteiten: hoeveel water wordt er verbruikt en hoe kan dit efficiënter? Als deze basis er is, is het tijd om te kijken naar alle onderdelen van de waardeketen: hoe wordt water gebruikt in de eigen productieketen en hoe worden uiteindelijke goederen of diensten gebruikt door derden. Alle onderdelen van deze waardeketen gebruiken wel wat water en hebben waarschijnlijk zo hun uitdagingen. Vervolgens kan het bedrijf beoordelen welke risico's en mogelijkheden er bestaan en een strategie ontwikkelen om hiermee om te gaan.

Zo is onze strategie afgestemd op de hoeveelheid eindproduct die we verkopen; in feite is dát ons waterverbruik. Water dat we niet gebruiken voor het product, voeren we lokaal terug naar het milieu.”

2. Waarom houdt The Coca-Cola Company zich bezig met waterbeleid? Wat heeft dit te maken met de activiteiten van het bedrijf?

“Water is ons hoofdingrediënt, daarom staat het centraal in ons productieproces en is het noodzakelijk voor de landbouwproducten die we gebruiken. Het beschermen van lokale waterbronnen in de gemeenschappen waar onze bottelarijen staan, staat voor ons voorop. Als het goed gaat met deze gemeenschappen en hun mensen, blijft het goed gaan met ons bedrijf. Ecologische en ethische aspecten zijn dus niet de enige drijfveer om ons in te zetten voor een goed waterbeheer: het is voor ons ook van zakelijk belang om te helpen de lokale waterbronnen te beschermen en verbeteren.”


 

3. Onlangs kondigde The Coca-Cola Company een ambitieuze doelstelling aan voor het recyclen van verpakkingen. Hoe sluit dit aan op het watervraagstuk?

“We breiden onze activiteiten steeds verder uit door meer dranken te maken voor meer mensen op meer plaatsen. Deze groei brengt natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee: we moeten goed voor onze planeet, onze gemeenschappen en ons bedrijf zorgen. Het uitgangspunt van onze visie met betrekking tot verpakkingen, World Without Waste, is hetzelfde als dat van ons wereldwijde waterbeheerprogramma: groeien met een gerust geweten. We willen de door ons geproduceerde hoeveelheid afval zo veel mogelijk beperken en onze planeet beschermen, en daarom investeren we in programma's, partnerschappen en innovatie.”

4. Wat zijn concrete doelstellingen van The Coca-Cola Company voor waterbesparing en toegang tot water?

“De centrale gedachte in ons waterbeheerprogramma is dat water een beperkte en gedeelde hulpbron is en we er dus voorzichtig mee moeten omgaan. Daarvoor hebben we drastische waterdoelstellingen opgesteld die gericht zijn op efficiëntie (lager waterverbruik per liter product), risicobeheer, behandeling en hergebruik van afvalwater en terugvoeren van het gebruikte water naar gemeenschappen en de natuur. Deze doelstellingen moeten in 2020 zijn gerealiseerd. In 2015 waren we het eerste bedrijf in de Fortune 500 dat evenveel water terugvoerde als we gebruikten. Dit doen we nog altijd. Omdat het waterverbruik voor 70% aan landbouw is toe te kennen, hebben we ook besloten om de belangrijkste ingrediënten voor onze producten uit duurzame landbouw te halen.”

5. The Coca-Cola Company maakt deel uit van gemeenschappen overal ter wereld. Hoe kan het bedrijf van deze aanwezigheid gebruikmaken om samen met de gemeenschappen iets aan het watervraagstuk te doen?

Onze programma's hebben verschillende doelstellingen, van toegang tot veilig water en educatie tot het aankaarten van het belang van een waterbeleid. Eén aspect komt steeds weer terug: partnerschap. Geen enkele partij kan deze problematiek in zijn eentje aanpakken. Daarom werken wij samen met partners binnen overheden, maatschappelijke organisaties en de private sector. Vooral onze waterprogramma's voor gemeenschappen, waarbij meer dan 400 partners in gemeenschappen overal ter wereld zijn betrokken, hebben een grote impact.

Alle cijfers en voortgang zijn natuurlijk mooi, maar de echte belanghebbenden zijn de mensen en het milieu. Daarom is één van onze belangrijkste samenwerkingen die tussen het United States Agency for International Development (USAID) en onze bottelaars. Samen richtten we in 2005 de Water and Development Alliance (WADA) op om in 30 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten stroomgebieden duurzaam te beschermen en verbeteren en de toegang tot water en sanitaire voorzieningen uit te breiden. Sinds de oprichting is er in totaal meer dan 30 miljoen dollar geïnvesteerd. Dit geld gebruikte WADA om meer dan 600.000 mensen een betere toegang tot water te bieden, de sanitaire voorzieningen voor meer dan 250.000 mensen te verbeteren en te zorgen dat ruim 440.000 hectare land efficiënter wordt beheerd.

Ik heb met eigen ogen gezien wat de resultaten van dit werk zijn. Zo zag ik in China hoe blij schoolkinderen en leraren waren toen we op hun campus een systeem voor schoon water hadden gerealiseerd. Vrouwen en boeren in India vertelden me dat hun leefomstandigheden sterk zijn verbeterd sinds de installatie van wateropslagsystemen om regen op te vangen. En ik heb gemerkt dat alle leden van een gemeenschap het gevoel hebben dat ze de controle over hun leven terug hebben wanneer ze kunnen voorzien in hun basisbehoeften op het gebied van water. Ik hoop dat mensen zich bewuster worden van hoeveel meer we samen kunnen bereiken. Hoe we de Sustainable Development Goals kunnen behalen, innovatieve manieren kunnen bedenken om watervraagstukken op te lossen, en de klimaatverandering die de wereld en onze hulpbronnen bedreigt, te bestrijden.”