Coca-Cola European Partners maakt gebruik van lokale waterwingebieden: 77% stadswater en 23% bronwater. Wereldwijd dragen we actief bij tot het beheer en de bescherming van deze gebieden.

Met het oog op een duurzame toekomst, hebben al onze productievestigingen een ‘Source Vulnerability Assessment’ (SVA) uitgevoerd. Zo konden we de herkomst van ons water en de risico’s rond beschikbaarheid in kaart brengen. Op basis van de resultaten hebben we voor alle sites een duurzaam waterbeheerplan opgesteld, dat jaarlijks wordt herbekeken. Zo kunnen we anticiperen op toekomstige veranderingen en de levering van kwalitatief drinkwater blijven garanderen.

Bescherming van de thermale bron in Chaudfontaine

De aanpak die we in het rotsachtige gebied van Chaudfontaine volgen, is uniek. We ondernemen er acties om het bijzondere waterwingebied van 250 hectare duurzaam te beschermen. Het natuurlijke mineraalwater van Chaudfontaine reist meer dan 60 jaar via zuiverende rotslagen tot wel 1.600 meter diep, voor het ontspringt vanuit zijn thermale bron.

Beschermgebied

Om dit evenwichtige mineraalwater te beschermen, brachten we – samen met de Universiteit van Luik en de gemeente Chaudfontaine – alle vervuilingsrisico’s in kaart: van tankstations en stookolietanks over veehouderijen tot rioleringen. In totaal zal Coca-Cola zo’n 540 maatregelen nemen om de lokale natuur en dit uitzonderlijke patrimonium te beschermen. Het project loopt tot eind 2017 en geniet de financiële steun van het Waalse Gewest.