Waterbeleid: realisaties 2016

Water is één van de meest schaarse natuurlijke grondstoffen op aarde en het is bovendien de slagader van ons bedrijf. Daarom wil Coca-Cola de toon zetten op het gebied van duurzaam waterbeheer. Het is het belangrijkste ingrediënt in onze producten. Bovendien gebruiken we water tijdens onze productieprocessen om te koelen, te wassen en te spoelen. Daarnaast is water onmisbaar voor het telen van de natuurlijke ingrediënten in onze dranken. We zetten dus alles op alles om het watergebruik in onze waardeketen te beperken.

Onze doelstelling

Tussen 2007 en 2020 willen we onze watervoetafdruk in onze hele waardeketen verkleinen, een duurzaam waterbeheer in onze activiteiten voeren en de toon zetten op het vlak van efficiënt watergebruik.

Onze strategie

We willen zo weinig mogelijk water gebruiken en een waterneutrale impact hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ons waterbeleid bestaat uit vier pijlers: