Eerste 'water replenishment'-project in België

Water replenishment betekent dat we al het water dat we gebruiken voor onze dranken en voor de productie ervan terug aanvullen via natuurprojecten. Coca-Cola ondersteunt 248 projecten in 71 landen waardoor we 100% van het water dat we gebruiken voor onze dranken teruggeven in de vorm van steun aan lokale waterprojecten.

In 2014 startte Coca-Cola in ons land een samenwerking met Natuurpunt om de oorspronkelijke landduinen van het Stappersven, in de Kalmthoutse Heide, te herstellen. Dat gebeurt door het kappen van dennenbos en het vrijmaken van zand. Hierdoor kan het water sneller insijpelen en stijgt het grondwaterpeil. Het grondwater komt verderop terug aan de oppervlakte en is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.

In 2016 gaven we via dit project maar liefst naar schatting 30 miljoen liter water terug aan de natuur. Tegen 2020 willen we dit volume optrekken tot een kleine 86 miljoen liter water op jaarbasis*.

*The Coca-Cola Foundation + Europese LIFE programma samen. The Coca-Cola Foundation draagt hier 42,9 miljoen/liter van bij of de helft van het totale volume)

Chris Steenwegen

“Water ligt aan de basis van alle leven. Ondanks de soms overvloedige regenval is er ook in Vlaanderen een tekort aan water. Natuurpunt investeert met steun van Europa Life-programma en de Coca-Cola Foundation in natuurherstel om water efficiënt in te zetten. Ik ben blij met dit partnerschap dat de watervoorraden in de bodem zal aanvullen en zo een natuurlijk evenwicht herstelt.“ - Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt.

Je kan hier meer over lezen in dit artikel.

Heide