We ontvangen elk jaar honderden verzoeken tot ondersteuning. Hoewel het vrijwel altijd om sympathieke doelen gaat, dienen wij om budgettaire redenen strikte keuzes te maken. Wij kiezen ervoor om projecten en activiteiten te ondersteunen die zo goed mogelijk bij onze kerndoelgroep passen en hierbij ligt de focus op grote sport- en muziekevenementen.

Elke sponsoring  van Coca-Cola in België wordt op lange termijn gepland en ons beleid laat niet toe privépersonen, verenigingen en/of teams of projecten in het buitenland te ondersteunen. Hierbij stippen we aan dat Coca-Cola geen evenementen sponsort waarbij voornamelijk kinderen, jonger dan 12 jaar, zijn betrokken.

Op lokaal niveau ondersteunt Coca-Cola op kleinere schaal en incidenteel activiteiten die passen binnen zijn algemene maatschappelijke sponsordoelstellingen, zoals hierboven aangegeven. Sponsoraanvragen, die passen binnen voornoemd beleid kunnen schriftelijk worden ingediend via dit formulier: 

https://sponsoring.cocacolabelgium.be/nl/contact__trashed/sponsoring-evenement/

Let op: Sponsoraanvragen moeten minimaal 6 weken voor het geplande evenement aangevraagd worden.

Na indiening ontvang je nieuws van de verantwoordelijke of je sponsoraanvraag al dan niet aanvaard werd.