Ondanks de mondiale consensus in de regelgeving en de wetenschap dat BPA veilig is, bepaalde de wet in Frankrijk per 1 januari 2015 dat het verboden is om BPA-houdend materiaal dat in contact komt met voedingsmiddelen te importeren en op de markt te brengen. In Frankrijk hebben we alternatieve coatings in onze blikken die voldoen aan onze strikte eisen voor veiligheid en kwaliteit.