De grootste milieu-impact in onze waardeketen situeert zich buiten onze bedrijfsactiviteiten. Dat betekent dat het belangrijk is om met onze leveranciers nauw samen te werken rond duurzaamheid. We zoeken continu naar verbeterpunten bij onze partners en bij onszelf. Duurzaamheid staat centraal in onze aankoopprocessen en in de relaties die we met onze leveranciers aangaan in projecten rond landbouw, verpakkingen en transport.

Onze mensen

Onze medewerkers van het aankoopteam spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van onze waardeketen. Zij werken nauw samen met de leveranciers en ontdekken de kansen op verbetering. Zij gaan langetermijnrelaties aan met de leveranciers waarbij beide partijen nauw samenwerken op gemeenschappelijke doelstellingen.

Onze processen

Gedragscode en Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid

We zorgen er steeds voor dat onze leveranciers de duurzaamheidsstandaarden van ons bedrijf begrijpen en ook toepassen. Deze standaarden bestaan uit een Gedragscode, die onze bedrijfsprincipes en onze omgang met leveranciers omschrijft, en Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid (Supplier Guiding Principles, SGP).

Als bottelaar van The Coca-Cola Company volgen we de Coca-Cola Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid. Deze richtlijnen omschrijven wat we precies bedoelen met duurzame aankoop. De standaarden voor leveranciers geven meer uitleg over de bepalingen op vlak van mensenrechten, sociale rechten van werknemers, veiligheid, bescherming van het milieu, transparantie, managementsystemen en het naleven van wet- en regelgeving.

Audits

De afgelopen vijf jaar heeft The Coca-Cola Company onafhankelijke audits uitgevoerd om de naleving van de Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid bij leveranciers te meten. Samen met The Coca-Cola Company is Coca-Cola European Partners lid van het AIM-PROGRESS forum. Dit is een internationale groep die duurzame aankooppraktijken en de harmonisering van leveranciersaudits promoot om overlapping en kosten van audits bij leveranciers in te perken.

Opvolging van onze leveranciers

Coca-Cola European Partners maakt gebruik van Supplier Relationship Management (SRM) processen om leveranciers te evalueren op vlak van kwaliteit, kost en waarde, dienstverlening, innovaties en duurzaamheid.

De duurzaamheidsscore van de leveranciers maakt deel uit van deze SRM-processen. EcoVadis, onderneming voor duurzaamheidsevaluaties, staat in voor de scores en evalueert de leveranciers aan de hand van 21 criteria verdeeld over vier thema’s:

  • milieu

  • eerlijke arbeidspraktijken

  • ethiek en eerlijke zakelijke praktijken

  • de toeleveringsketen

  • De scores laten toe om samen met de leveranciers een actieplan uit te werken dat hen helpt de scores te verbeteren en de risico’s in te perken