In verschillende landen en continenten circuleren er de laatste jaren verscheidene versies van het volgende gerucht: “Dankbare vreemdeling beloont een gedienstige burger door hem te waarschuwen voor een mogelijke aanslag”. De betrokken personen en de details verschillen, al naargelang het politieke klimaat van het moment. Het gaat telkens om een persoon die, uit dankbaarheid voor een bewezen dienst, een andere persoon beloont door hem een tip of raad te geven om een gevaar te vermijden. Zo bestaat er een versie van het gerucht waarin wordt gevraagd om geen Coca-Cola meer te kopen of te drinken, en wordt een mogelijke vergiftiging gesuggereerd. Vanzelfsprekend wordt sinds 9/11 en de aanslagen in het Midden-Oosten en Europa door iedereen zeer voorzichtig omgesprongen met dergelijke terroristische dreigingen.

Deze geruchten zijn volledig onjuist en veroorzaken onnodige ongerustheid. Op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door officiële en internationale instanties kunnen we vandaag besluiten dat deze geruchten volledig ongegrond zijn. Aangezien de veiligheid van de producten voor Coca-Cola van wezenlijk belang is, besteedt Coca-Cola bijzondere aandacht aan alle fasen van de productie- en de distributieketen.