Als grote onderneming die regelmatig consumentenacties organiseert, is Coca-Cola een belangrijk doelwit voor oplichters over de hele wereld. De meest voorkomende vormen van oplichting die we in België zien, zijn valse ‘loterij’-e-mails en -sms’jes. In een vals loterijbericht zal de e-mail of het sms-bericht bijvoorbeeld vermelden dat je e-mailadres of telefoonnummer werd geselecteerd voor een prijs, maar dat is dus niet zo.

Deze zogenaamde ‘scams’ worden initieel als ‘phishing’-e-mails of -berichten verstuurd, waarbij de oplichters zoveel mogelijk persoonlijke gegevens van de respondenten proberen te verzamelen. Je persoonlijke gegevens zijn waardevol voor oplichters: zij kunnen immers onmiddellijk worden aangewend voor identiteitsfraude of worden doorverkocht aan criminele bendes met het oog op identiteitsfraude; minder beangstigend maar net zo vervelend is dat ze vaak ook aan derden worden doorverkocht voor het versturen van spamreclame.

Zodra de oplichter beet heeft, leidt de scam al gauw tot wat bekend staat als ‘advance fee fraud’ (voorschotfraude). De oplichter neemt contact op om te zeggen dat je prijs niet kan worden bezorgd zolang je geen verzekeringspremie, leveringskosten of bankkosten betaalt. Pas nadien zal de prijs of het gewonnen bedrag kunnen worden geleverd of overgemaakt. Zodra je het geld betaalt, gaat de oplichter er uiteraard mee aan de haal, en je ‘prijs’ zie je nooit.

Coca-Cola baseert zich nooit op automatisch ingevoerde telefoonnummers of e-mailadressen voor onze wedstrijden: we vragen consumenten altijd om actief in te gaan op promoties. Bovendien zullen we je nooit om geld vragen om een prijs vrij te geven waarop je aanspraak zou kunnen maken in het kader van een actie, tenzij dat uitdrukkelijk vermeld werd op het moment van deelname. Onze raad: ga zeker niet in op deze mails.