In 2016 stonden 49.525 koelers, 28.689 automaten, 523 tapinstallaties en 484 warmedrankenautomaten ter beschikking van onze klanten in België en Luxemburg – samen verantwoordelijk voor meer dan 38% van onze CO2-bedrijfsuitstoot. We nemen onze verantwoordelijkheid voor deze toestellen van bij aankoop over plaatsing en onderhoud tot recyclage na gebruik. Ook op dit vlak blijven we innoveren en zoeken naar de meest energiezuinige oplossing.

Het is onze ambitie om tegen 2020 de CO2-voetafdruk van onze koeltoestellen gemiddeld met 50% te verminderen ten opzichte van 2007.

Dankzij de vele duurzame initiatieven hebben we voor België en Luxemburg die doelstelling bijna bereikt, maar we gaan onverminderd verder op de ingeslagen weg.

Onze strategie om deze doelstelling te halen bestaat uit twee pijlers:

  • Aankoop van energie-efficiëntere koeltoestellen

  • Het aanpassen van onze bestaande toestellen met energiebesparende technologieën

CO2 verminderen

Aankoop van energie-efficiëntere koeltoestellen

Nieuwe toestellen die we aankopen en bij onze klanten installeren moeten voldoen aan strenge eisen. Daarom werken we nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat we  beschikken over de meest energie-efficiënte koeltoestellen. Zo moeten nieuwe koeltoestellen 40% minder energie verbruiken dan een gelijkaardig toestel aangekocht in 2000. Daarnaast moeten alle nieuwe toestellen uitgerust zijn met led-verlichting, moeten ze HFC-vrije zijn en moeten toestellen met een inhoud van meer dan 250l uitgerust zijn met het Energie Management Systeem (EMS).

Sinds 2009 kopen we ook geen open koelers meer aan die breder zijn dan een meter. Alle bestaande bredere toestellen voorzien we van deuren. Intussen is 51% van alle open koelers uitgerust met deuren, goed voor een gemiddelde energiebesparing van 50% per toestel. Eerst werden de breedste koelers van 1,9 m van deuren voorzien, nu werken we verder aan het ombouwen van de smallere koelers van 1 en 1,3 meter.

Efficiënte koeltoestellen

Koelinstallaties uitrusten met energiebesparende technologieën

Nieuwe koeltoestellen aankopen is de meest energie-efficiënte oplossing voor toestellen op het einde van hun levenscyclus. In andere gevallen is het zowel economisch als ecologisch voordeliger om koelautomaten op te knappen met onderdelen van afgedankte toestellen.

Ook in 2016 bouwden we verder aan het energie-efficiënter maken van onze koelers en automaten. Sinds 2010 maken we stapsgewijs gebruik van een energiemanagementsysteem dat reageert op signalen in de omgeving (verlichting aan- en uitschakelen, intensiteit koeling aanpassen) en tot 35% energie bespaart per toestel. Vandaag is 76% van onze toestellen (die in aanmerking komen voor deze technologie) uitgerust met zo’n slim energiemanagementsysteem. Daarnaast zijn 47% van onze koeltoestellen bij klanten omgebouwd met energie-efficiënte led-verlichting.

Efficiënte led-verlichting