Het is onze ambitie om tegen 2020 50% minder energie te gebruiken voor elke liter product die we produceren (tegenover 2007).

We willen ons bedrijf laten groeien, maar met een minimale CO2-uitstoot. Daarom leggen we onszelf scherpe doelstellingen op om onze voetafdruk in de hele waardeketen te verminderen. Zo blijven we verder werken aan het energie-efficiënter maken van onze productieprocessen door te investeren in onze productielijnen en infrastructuur.

We hebben al een hele weg afgelegd – zo is onze CO2-voetafdruk voor productie vandaag 22% kleiner dan in 2007 – en we blijven innoveren om steeds duurzamer te produceren. Om minder energie te gebruiken, gebruiken we nieuwe technologieën en zetten we in op alternatieve en hernieuwbare energiebronnen, wat een hele uitdaging is!

Gemiddeld energiegebruik

Meten is weten

Het gebruik van electriciteit en gas omvat maar liefst 90% van de totale energie die we nodig hebben in onze productie- en distributievestigingen. In 2016 verbruikten onze productievestigingen in totaal 93.688 MWh aan energie, een daling van 3,7% t.o.v. 2015.

We monitoren ons energieverbruik door de energieratio – de hoeveelheid energie nodig om 1.000l product te bottelen nauwgezet bij te houden. Om onze CO2-uitstoot en waterconsumptie onder controle te houden werken we met slimme controlesystemen die precies meten hoeveel energie en water onze productielijnen gebruiken. Ze helpen onze operatoren ook om de vooropgestelde doelstellingen te halen en eventuele energieverliezen snel op te sporen.

In 2015 startten we in al onze productievestigingen ook een audit om energieverlies van onze productielijnen in kaart te brengen en specifieke acties te ondernemen waar nodig.

Evolutie energieratio

Certificaten

Onze 3 productievestigingen (Antwerpen, Gent en Chaudfontaine) ontvingen in 2015 het ‘Energiebesparingscertificaat’ van The Coca-Cola Company en WWF. Daarnaast kunnen ze heel wat certificaten voorleggen: kwaliteit (ISO9001), milieu (ISO14001), veiligheid (OHSAS18001) en voedselveiligheid (FSCC 22000). Onze vestiging in Chaudfontaine heeft ook nog het ISO50001-certificaat voor efficiënt energiebeheer. Onze ‘Technical Services’-vestiging in Londerzeel behaalde in 2014 de certificaten ISO9001, ISO14001 en OHSAS18001. Daarnaast voldoet ook elke productievestiging aan ons eigen KORE-managementsysteem dat heel wat verder gaat dan wat wettelijk verplicht is. Op het vlak van milieuzorg houden we onder meer rekening met water-, elektriciteit- en gasverbruik, CO2-uitstoot, restafval en recyclagepercentage.

Kwaliteit - milieu - veiligheid

Besparen dankzij innovaties

We blijven streven naar minder energieverbruik. Daarnaast blijven we investeren in innoverende processen en energie-efficiënte technologieën. Dat gaat van een aangepast blaasproces voor onze petflessen met minder luchtdruk (en dus minder energie) tot energie-efficiënte led-verlichting met sensoren, van de omschakeling van elektrische ovens naar gasovens voor minder warmteverlies tot een verbetering van het rendement van thermische olieketels die onze spoelmachines aansturen.

Hernieuwbare energie

Het is onze doelstelling om tegen 2020 40% van de energie die we nodig hebben voor onze productie te halen uit hernieuwbare energiebronnen of bronnen met een lage CO2-uitstoot.

Een hele uitdaging, waarvoor we volop de mogelijkheden onderzoeken om zelf hernieuwbare energie in onze vestigingen aan te maken. Naar aanleiding van de klimaattop in Parijs eind 2015 engageerden we ons om tegen 2020 enkel nog elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken voor onze productieactiviteiten. Zo maken we nu deel uit van de 'RE100', een internationaal initiatief van The Climate Group voor bedrijven die de overstap maken naar uitsluitend hernieuwbare stroom.

12% hernieuwbare energie voor mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine

We maken al langer gebruik van de talrijke bronnen die de natuur in de omgeving van Chaudfontaine te bieden heeft. Zo recupereren we tijdens het bottelen de natuurlijke warmte van het mineraalwater om de gebouwen op de site te verwarmen en hebben we zonnepanelen geplaatst om elektriciteit te produceren. Met de nieuwe hydraulische turbine erbij kan Chaudfontaine op eigen kracht in ongeveer 12% van zijn elektriciteitsbehoefte voorzien. En daar blijft het niet bij. We onderzoeken momenteel of het mogelijk is om een windturbine te installeren op de site.

Waterturbine

De meest groene energie is de energie die we niet verbruiken. Een visie die we al meerdere jaren toepassen. We willen nog meer inzetten op duurzaam energiebeheer door onze eigen groene energieproductie op te voeren en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat doen we onder andere met de nieuwe hydraulische waterturbine die begin december 2016 in gebruik werd genomen in Chaudfontaine. De turbine is het resultaat van een samenwerking tussen de bottelarij, externe investeerders en de lokale en gewestelijke overheden.

Opening van de waterturbine in Chaudfontaine

De hydraulische turbine ligt naast de site van de mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine, langs de oever van de Vesder. Dat bleek de ideale locatie omdat de installatie energie kan halen uit het hoogteverschil tussen een hoog en een lagergelegen deel van de Vesder. De turbine zal naar schatting 330 MWh groene energie per jaar produceren, wat overeenkomt met de gemiddelde jaarconsumptie van 94 gezinnen, en jaarlijks 170 ton minder CO2-uitstoot.

Geothermische installatie

Dit innovatieve project waarbij de warmte van het water wordt opvangen, werd opgezet na een grondige energie-audit op onze site in Chaudfontaine. Aan de basis van dit project ligt het unieke water van Chaudfontaine, dat na een reis van 60 jaar onder de grond aan een temperatuur van 37°C, aan de oppervlakte komt. Om te kunnen bottelen moet deze afgekoeld worden tot 15°C. Dankzij de geothermische installatie wordt de natuurlijke warmte van het water via warmtewisselaars opgevangen en hergebruikt om de fabriekshal te verwarmen tijdens de wintermaanden.

Sinds 2008 biedt dit systeem ons een dubbele besparing. Enerzijds is het energieverbruik voor verwarming dankzij deze nieuwe bron aan warmte drastisch verminderd. Anderzijds koelt het water op een natuurlijke manier sneller af zodat er minder energie nodig is om het af te koelen alvorens het te bottelen. Sinds 2013 gebruiken we de geothermische installatie ook omgekeerd: het koele water van de Vesder wordt gebruikt om de fabriekshal tijdens de zomermaanden fris te houden. In totaal kunnen we voor 6% van ons energieverbruik beroep doen op de groene energie afkomstig van de geothermische installatie.

Geothermische installatie in Chaudfontaine

Zonnepanelen

We beschikken over 900 zonnepanelen die onze toelaten 225 MWh aan groene stroom te genereren, wat overeenkomt met het jaarlijks energieverbruik van 45 gezinnen of 3% van ons energieverbruik op deze site.

Zonnepanelen