Energie en klimaatbescherming: realisaties

Onze doelstellingen op vlak van energie en klimaatbescherming

De klimaatverandering is één van de meest ernstige en complexe uitdagingen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. Ook ons bedrijf heeft hier een rol te spelen. We zijn ervan overtuigd dat we enkel door concrete duurzame acties kunnen bijdragen aan het aanpakken van de klimaatverandering.

Veranderende weersomstandigheden als gevolg van de opwarming van de aarde hebben een impact op de kwaliteit van water, waterbeschikbaarheid, de teelt van ingrediënten en dus rechtstreeks ook op onze activiteiten. Zo kunnen extreme weersomstandigheden onze productie of distributie verstoren. Waterschaarste heeft een impact op de productie van onze drankjes terwijl de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen een impact heeft op de kost.

We willen met ons bedrijf een actieve rol spelen in de zoektocht naar energie-efficiënte oplossingen voor het verminderen van onze CO2-voetafdruk.

Onze doelstelling

Tussen 2007 en 2020 willen we de CO2-voetafdruk van onze drankjes met een derde verminderen door de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen terug te dringen.

Onze bedrijfsvoetafdruk

Om de impact op het klimaat te verminderen, ondernemen we heel wat inspanningen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Als bedrijf willen we blijven groeien, maar op een duurzame manier.

Daarvoor kijken we verder dan onze eigen activiteiten en betrekken we de hele waardeketen: van de teelt van de ingrediënten, de productie en het inzamelen van de verpakkingen na consumptie tot onze eigen bedrijfsactiviteiten: het bottelen, vervoeren en koelen van onze dranken.

Om onze CO2-voetafdruk te verminderen hebben we twee duidelijke 2020-doelstellingen:

  • Enerzijds willen we de CO2-voetafdruk van het drankje in jouw hand met een derde verminderen door de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen terug te dringen.

  • Anderzijds willen we ons bedrijf laten groeien terwijl we de absolute CO2-voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten met 50% verminderen tegen 2020.             

Dat engagement is niet nieuw. Sinds 2007 hebben we de voetafdruk van onze drankjes met 24,6% verminderd, terwijl de absolute voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten met 35% daalde.

* Methodologie voor berekening van deze data kan je hier bekijken.  

Onze activiteiten en hun CO2-uitstoot

Onze inspanningen reiken verder dan de bedrijfsmuren. Zo zien we dat verpakkingen momenteel 40% van onze absolute CO2-voetafdruk voor hun rekening nemen. Daarom blijven we volop inzetten op het gebruik van hernieuwbare, herbruikbare en recycleerbare grondstoffen.

Zie ook ‘Duurzame verpakkingen en recyclage’.

Daarnaast weten we dat het telen van onze ingrediënten in onze waardeketen  de tweede grootste bron van CO2-uitstoot is. We werken dan ook nauw samen met onze leveranciers voor een duurzame toelevering van ingrediënten.

Zie ook ‘Duurzame landbouw’.

Onze strategie

We trachten de milieu-impact van onze eigen activiteiten (productie, distributie en koeltoestellen) zo klein mogelijk te houden. Zo willen we als bedrijf blijven groeien terwijl we ons tegelijk blijven inzetten om de absolute CO2-voetafdruk van onze activiteiten tegen 2020 met 50% te verminderen t.o.v. 2007. Daarvoor ondernemen we op dit vlak actie op drie terreinen: