Duurzame verpakking & recyclage: realisaties 2016

Coca-Cola biedt consumenten een ruime keuze. Niet alleen aan dranken (19 merken in België en Luxemburg, zie ook ons productportfolio, maar ook aan verpakkingen, zowel in grootte (van 0,15 l tot 2 l) als in materialen (blik, glas, pet en drankkartons).

Verpakkingen beschermen de kwaliteit en dragen bij tot de veiligheid van onze producten. Meer nog, ze maken het mogelijk om onze dranken te transporteren en te verkopen. Tot slot laten ze ook toe onze consumenten te informeren.

Een van onze grootste uitdagingen is het verduurzamen van onze verpakkingen. Gebruikte verpakkingen zien we niet als afval, maar als een waardevolle grondstof voor hergebruik. De productie van verpakkingsmaterialen zoals glas, aluminium, papier en pet zijn echter CO2-intensief. Ze vertegenwoordigen maar liefst 40% van onze totale CO2-voetafdruk.

Onze doelstelling

Door gerecycleerde en hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en door meer verpakkingen in te zamelen dan we gebruiken, willen we actief meewerken aan een circulaire economie.

Onze strategie

Al onze glazen flessen, petflessen en blikken zijn 100% recycleerbaar, maar toch gebeurt de recyclage helaas niet altijd, omdat onze verpakkingen bij het restafval terechtkomen of op straat belanden. Met onze verpakkingsleveranciers werken we nauw samen om de impact van onze verpakkingen op het milieu te beperken, zowel qua design als qua recycleerbaarheid.

Aan de andere kant van de waardeketen werken we intensief samen met de klanten, de overheid en de federaties om consumenten te sensibiliseren. We zetten hen aan om lege drankverpakkingen na consumptie in de juiste inzamelbak te gooien waardoor ze recycleerbaar worden. Enkel zo kunnen we positief bijdragen aan een circulaire economie.

We blijven onze verpakkingen ontwikkelen en vernieuwen in lijn met onze doelstelling om de milieuimpact van onze verpakkingen met een derde te verminderen tegen 2020.

Onze strategie omvat vier prioriteiten: