De ingrediënten die in onze producten verwerkt worden, zijn afkomstig uit de landbouw. Het telen, verwerken en produceren van deze ingrediënten zorgt voor maar liefst 80% van de totale watervoetafdruk van onze waardeketen. Bovendien is deze productie de op twee na grootste bron van CO2-uitstoot. Net daarom is het belangrijk dat we onze grondstoffen duurzaam aankopen. Om dat te doen en om deze grondstoffen op lange termijn beschikbaar te houden, zetten we nauwe samenwerkingen met onze leveranciers op.

In de praktijk dragen we op die manier bij tot duurzame landbouw. Landbouw met respect voor het milieu, die de aarde beschermt, die minder broeikasgassen uitstoot en die bodemuitdroging voorkomt door het ondergronds waterpeil te vrijwaren. Daarnaast is het onze taak om erover te waken dat leveranciers bij het telen en oogsten van onze ingrediënten de arbeidsomstandigheden respecteren.

Watervoetafdruk verminderen

Richtlijnen voor duurzame landbouw

Om onze doelstellingen rond duurzame landbouw waar te maken, hebben we onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (Sustainable Agriculture Guiding Principles, SAGP) opgesteld. Ze richten zich op onze leveranciers van agrarische ingrediënten en ze hangen nauw samen met onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid (Supplier Guiding Principles, SGP). Een interne stuurgroep Duurzame Landbouw ziet toe op de ondernomen acties en op de vorderingen.

De richtlijnen voor duurzame landbouw

Tot nu toe richtte Coca-Cola European Partners zich vooral op het verduurzamen van suiker in de waardeketen. In nauwe samenwerking met The Coca-Cola Company zien we ons internationale beleid voortaan in een bredere context. We focussen op de ingrediënten die voor ons het meest relevant zijn, zowel qua volume-aandeel als wat betreft onze directe impact op het aankoopproces. Naast biet- en rietsuiker gaat dit over fruit (onder andere sinaasappel, citroen en appel) voor onze sappen, maar ook over papier en koffie.

Duurzame suiker

De teelt, verwerking en productie van suiker kan tot maar liefst 80% uitmaken van de totale watervoetafdruk van onze waardeketen. Vandaar dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze suiker op een duurzame manier wordt geteeld.

Vooral de verschillende duurzaamheidskwesties en bevoorradingsketens van zowel suikerbiet als suikerriet zijn daarbij van groot belang. Intussen zijn we zover dat al onze suikerleveranciers zich geëngageerd hebben om tegen 2020 te voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (SAGP).

Veruit het grootste volume van de suiker die we gebruiken, is bietsuiker uit Noordwest-Europa. Net voor deze bietsuiker noteren we heel wat vorderingen op vlak van duurzame landbouw. Dat blijkt uit gegevens van het Sustainable Agricultural Initiative (SAI), een platform waaraan we actief deelnemen samen met tachtig andere voedings- en drankenbedrijven en met de Europese suikerproducenten.

Ulrike Sapiro, Director Sustainability van The Coca - Cola Company en President van de SA

“Het is belangrijk dat we betekenisvolle vooruitgang boeken”, zegt Ulrike Sapiro, Director Sustainability van The Coca-Cola Company en President van de SAI. “Dat we dit jaar een miljoen ton meer duurzame suiker inkopen, is een belangrijke stap vooruit, maar er is nog veel werk voor de boeg. Zoetstoffen zijn goed voor meer dan een kwart van de ingrediënten uit de landbouw zoals omschreven in onze algemene doelen op vlak van grondstoffen. We hebben hard gewerkt om duurzaamheid te integreren in de inkoop van rietsuiker, bietsuiker, maïs en stevia en om de productiviteit ervan te verhogen. We zijn blij met de evolutie van dit programma en willen meer resultaten boeken.”

Het SAI heeft een evaluatiemethode voor landbouwers uitgewerkt: de Farm Sustainability Assessment (FSA). Deze tool, gebaseerd op bestaande certificatieprogramma’s, helpt landbouwers inschatten hoe duurzaam ze werken. Vandaag zijn al onze leveranciers betrokken en zijn we goed op weg om tijdig onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw (SAGP) te halen.


Duurzame koffie

CHAQWA, de koffie die we in 2016 in België introduceerden en sinds 2017 ook in Luxemburg, is een groeiend merk. De koffiebonen voor dit merk kopen we samen met The Coca-Cola Company Group bij verschillende leveranciers. We zien erop toe dat we tegen 2020 al onze koffiebonen duurzaam aankopen (in lijn met onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw). Vergeleken met andere ingrediënten, zijn de certificeringsmethoden voor koffie duidelijk vastgesteld. Producenten kunnen hun conformiteit aantonen aan de hand van verschillende internationaal erkende organisaties zoals UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade.

Duurzame koffie: Chaqwa

Andere agrarische ingrediëten

Ook andere agrarische ingrediënten willen we duurzaam verkrijgen. Denk maar aan sappen (sinaasappel-, citroen- en appelsap), pulp en papier. Pulp en papier gebruiken we voornamelijk in onze verpakkingen (etiketten, karton, drankkarton) en in materiaal voor verkooppunten (displays, drukwerk). Sinds 2015 is een certificaat zoals FSC (Forest Stewardship Council) een vereiste in alle nieuwe contracten die we afsluiten. Maar daar stopt het niet. Ook met leveranciers van sinaasappel-, citroen- en appelsap en externe partners (zoals co-packers) plannen we een nauwe samenwerking, met het oog op de naleving van onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw tegen 2020.

Naleving van onze richtlijnen voor duurzame landbouw