Realisaties in 2016 op vlak van duurzame landbouw

Als voedingsbedrijf zetten we in op een duurzame toelevering van ingrediënten afkomstig uit de landbouw. Dat merk je aan de suikerbieten die we gebruiken, maar ook aan de pulp en het papier waarmee we verpakkingen en etiketten produceren, of aan de koffie en de sappen als belangrijkste ingrediënten in een aantal van onze andere producten.

We zijn een belangrijke verbruiker van deze ingrediënten en nemen onze rol op bij het verduurzamen van de productie ervan. Zo kunnen we helpen garanderen dat deze agrarische ingrediënten op lange termijn beschikbaar zullen blijven.

Onze doelstelling

Tegen 2020 willen we al onze belangrijkste landbouwingrediënten op een duurzame manier verkrijgen.

Onze strategie

De lange en complexe waardeketens vormen daarbij een belangrijke uitdaging. Daarom investeren we in een duurzame landbouw met een transparante keten en een duurzame toelevering, van bij de bron. We doen dit hand in hand met onze leveranciers. De eerste jaren hebben we ons toegespitst op het verduurzamen van suiker. Vandaag zetten we, op internationaal niveau, ons duurzaam landbouwbeleid gedreven verder.

Ons duurzaam aankoopbeleid bestaat uit twee pijlers: