Tegen 2020 willen we slechts 1,2 liter water gebruiken per liter product

Onze productievestigingen leveren al jaren grote inspanningen om duurzaam met water om te springen. Dankzij technologische vernieuwingen en efficiëntere productieprocessen slagen we erin om ons waterverbruik te blijven verminderen. We meten het waterverbruik continu zodat onze operatoren kunnen ingrijpen bij het overschrijden van de vastgelegde hoeveelheden.

Ons energiemasterplan, dat een luik waterefficiëntie bevat, voorziet concrete maatregelen voor al onze productievestigingen. Water is niet alleen de belangrijkste grondstof van de dranken die we op de markt brengen, het wordt ook gebruikt om machines te koelen, flessen te spoelen en fabriekshallen te poetsen.

Productievolume

30% minder water nodig (tegenover 2007) om 1 liter product te bottelen

Het totale waterverbruik in onze productievestigingen daalde sinds 2007 met 22%. Daarnaast meten we het waterverbruik dat nodig is om één liter eindproduct te produceren. In 2016 hadden we 1,56 liter water nodig om 1 liter product te bottelen, in 2007 nog 2,22 liter. Tegen 2020 streven we naar 1,2 liter water voor 1 l product.

Waterratio

Chaudfontaine bekroond

Terwijl er in 2005 nog 4,53 liter water nodig was voor het bottelen van 1 liter Chaudfontaine, was dat in 2016 nog maar 1,45 liter. Het zuiniger omspringen met water is het gevolg van technologische innovaties, efficiëntere productieprocessen, een grondige monitoring én het dagelijkse engagement van de medewerkers. Als bekroning ontving onze mineraalwaterfabriek in 2013 als eerste in de sector een gouden 'European Water Stewardship-certificaat'. Dit certificaat beloont ondernemingen die inspanningen leveren voor een duurzaam waterbeheer en erkend worden als expert in duurzaam waterbeheer. De certificering is in 2016 verlengd op niveau “goud” en we blijven zoeken naar manieren om zo zuinig mogelijk met water om te springen.

Chaudfontaine

Nieuwe spoelmachine voor Antwerpen

In 2016 namen we onze nieuwe spoelmachine voor de 20 cl glazen flessen in gebruik. Deze investering van 2,5 miljoen euro zal bijdragen tot een jaarllijkse waterbesparing van 11.000 m3 water. Dat volume is te vergelijken met vier Olympische zwembaden.