• Beschermen
 • Verminderen
 • Teruggeven

We gaan met de nodige zorg om met het water dat we gebruiken in onze business en waardeketen.

 1. We beschermen de duurzaamheid van de waterbronnen die we gebruiken voor toekomstige generaties.

  In 2018 was er 1,55 l water nodig om 1 l product te bottelen, vergeleken met 1,76 l in 2010.

 2. We zullen de hoeveelheid water die we gebruiken in ons productieproces met 20% verminderen - en we pakken het watergebruik in onze hele waardeketen aan.

  In 2018 hebben we 11,83% minder water verbruikt in onze Belgische productievestigingen.

 3. We zullen 100% van het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.

  In 2018 hebben we 80.200.000 l water teruggegeven aan de natuur dankzij twee water-replenishment-project met Natuurpunt.

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld

4 Waterratio, liter/liter geproduceerd product.

*De gerapporteerde realisaties voor 2018 in dit artikel zijn van toepassing op de Belgisch-Luxemburgse markt.