Van de grote ‘Koop geen Coca-Cola als je ons niet helpt recycleren’-campagne tot onze recyclagestands op de zomerfestivals. Van de 100% rpet* Chaudfontaine-, Honest- en festivalflesjes tot onze vele schoonmaakacties rondom de Coca-Cola sites. Het is duidelijk dat duurzaam omgaan met verpakkingen één van onze absolute prioriteiten is. In ons duurzaamheidsactieplan This Is Forward neemt de pijler ‘Actie op Verpakkingen’ dan ook een belangrijke plaats in.

*Flesjes volledig gemaakt uit 100% gerecycleerd plastic (dop en label uitgezonderd)

Coca-Cola en recycling

Vanuit onze visie op een circulaire economie willen we dat elke lege verpakking ingezameld wordt zodat men ze opnieuw kan omvormen tot een nieuw flesje. Op die manier belanden onze verpakkingen niet in de natuur of op de openbare weg. Om dit doel te realiseren, werken we samen met partners zoals Fost Plus en onze klanten, en stelden we meerdere doelen op die we tegen 2025 willen realiseren.

Verpakkingen en Coca-Cola

Wat zijn onze verpakkingsdoelen?

  • We zullen ervoor zorgen dat 100% van onze verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar is.

Resultaat in 2018: 98% van onze verpakkingen is 100% recycleerbaar.

  • We verwijderen bovendien stap voor stap alle onnodige of moeilijk te recycleren plastic uit ons portfolio.
  • We zullen met lokale en nationale partners samenwerken om 100% van onze verpakkingen in West-Europa in te zamelen en steunen hierbij goed ontworpen statiegeldsystemen in landen waar nog geen succesvol alternatief bestaat.

Resultaat in 2018: 85% van onze pet-verpakkingen werd via de Belgische blauwe pmd-zak gerecycleerd. Hiervoor werkten we nauw samen met FostPlus. Samen met BeWapp en Mooimakers motiveren we de Belgen dan weer om geen zwerfvuil op straat te gooien en beter te recycleren. We steken ook regelmatig zelf de handen uit de mouwen zoals tijdens de Grote Lenteschoonmaak en de ‘This is Forward’-week.

  • Tegen 2023 zullen we ervoor zorgen dat ten minste 50% van het materiaal in onze petflessen afkomstig is van gerecycleerde plastic.

Resultaat in 2018: Onze petflessen bevatten 26,1% gerecycleerd materiaal

  • We zullen de kracht van onze merken inzetten om iedereen te stimuleren om te sorteren.
  • We zullen het voortouw nemen op het vlak van duurzame verpakkingen, met onder andere hernieuwbare materialen en slimme nieuwe manieren om het verpakkingsafval te verminderen.

Resultaat in 2018: We doen voortdurend research naar nieuwe manieren van verpakken. Een voorbeeld  zijn onze 50 cl petflessen. Deze wogen in 2018 slechts 19,9 gram (21,7 gram in 2012). Ook de doppen op onze pet-flessen zijn lichter. Die gingen van 2,5 gram in 2012 naar 1,97 gram in 2018.

  • We zijn open over onze ecologische voetafdruk. Dat zowel op jaarbasis als per verpakkingstype. We zorgen eveneens voor rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld.
*De gerapporteerde realisaties voor 2018 in dit artikel zijn van toepassing op de Belgisch-Luxemburgse markt.

Wat doet Coca-Cola om haar verpakkingsdoelen te behalen?

“Eén van onze belangrijkste troeven is onze merknaam. Die gebruiken we dan ook zo vaak mogelijk om mensen aan te moedigen om hun afval in de juiste afvalbak te werpen.” Aan het woord is Ben Bijnens, Country Manager Benelux bij Coca-Cola Services. “Als ik er één actie uit moet kiezen, dan ga ik vast en zeker voor onze grote 2019 zomercampagne.”

In die campagne pakte Coca-Cola groots uit en gaf de consument de keuze: ‘Koop geen Coca-Cola als je ons niet helpt recycleren’. Ben Bijnens: “We trokken de recycling boodschap volledig door naar de zomerfestivals. Net als in 2018 hadden we daar een grote stand waar festivalgangers op een leuke en speelse manier de weg van het flesje aflegden. Op het einde van de stand kon men dan een goodie gemaakt uit duurzaam materiaal winnen. De Coca-Cola festivalflesjes waren bovendien volledig gemaakt uit 100% gerecycleerd plastic.”

Coca-Cola verpakkingen recycleren

“Dat gerecycleerd plastic gebruiken we ook voor andere producten”, vult Etienne Gossart, Country Director Belux bij Coca-Cola European Partners aan. “Vanaf het najaar van 2019 waren alle plastic flesjes van Chaudfontaine volledig gemaakt uit gerecycleerd plastic. Honest volgt in 2020. Op die manier zetten we opnieuw een stapje naar een circulaire economie.

Ook bij Sprite innoveerden we. De groene flessen waren wel al recycleerbaar, maar doordat we deze transparant maakten, kunnen deze makkelijker samen met andere doorzichtige flessen verwerkt en gerecycleerd worden tot nieuwe flessen. In het najaar van 2019 gingen bovendien twee nieuwe verpakkingsinstallaties in werking in onze site in Gent. Hiermee kunnen we onze blikken verpakken in karton en zo jaarlijks 80 ton plastic uitsparen.”

Meer weten over Coca-Cola en plastic? Lees dan zeker dit artikel.