• Uitstoot halveren
  • Hernieuwbare elektriciteit

We zullen onze rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen halveren en kopen 100% hernieuwbare elektriciteit aan.

  1. We zullen de uitstoot van broeikasgassen van onze bedrijfsactiviteiten met 50% verminderen.5

    In 2018 was er 43,99% minder CO2-uitstoot afkomstig van onze bedrijfsactiviteiten. 

  2. We zullen de uitstoot van broeikasgassen doorheen onze hele waardeketen met 35% verlagen.

    In 2018 was er 25,3% minder CO2-uitstoot doorheen onze hele waardeketen t.o.v. 2010.

  3. We zullen 100% hernieuwbare elektriciteit aankopen tegen 2020.
     

Referentiejaar is 2010 en doelstellingen zijn tegen 2025, tenzij anders vermeld.

5 Absolute CO2-reductiedoelstelling, ongeacht de groei van onze business. Onze kernbedrijfsactiviteiten omvatten productie, koeltoestellen en distributie.

*De gerapporteerde realisaties voor 2018 in dit artikel zijn van toepassing op de Belgisch-Luxemburgse markt.