Vandaag zijn al onze glazen flessen, petflessen, blikken en drankkartons 100% recycleerbaar.

Tegen 2025 zullen we er ook voor zorgen dat de pouches die we gebruiken ook 100% recycleerbaar zijn binnen het PMD-inzamelsysteem.