Onze verpakkingen zijn een waardevolle grondstof voor hergebruik en consumenten stimuleren om correct hun lege verpakkingen te sorteren is een volgende stap in ons verhaal om 100% van onze verpakkingen in te zamelen zodat ze niet eindigen als zwerfvuil of in de oceaan. Daarom zullen we samenwerken met lokale en nationale partners om er voor te zorgen dat 100% van onze verpakkingen in de PMD-zak terecht komt en correct wordt ingezameld zodat ze opnieuw kunnen worden ingezet als grondstof voor nieuwe verpakkingen.

Hiervoor werken we nauw samen met FostPlus. FostPlus werd opgericht in 1994 als een vrijwillig initiatief van de privésector, waaronder ook Coca-Cola. Kort daarna werd de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval ingevoerd in België. Vandaag wordt nergens in Europa meer en beter gesorteerd. FostPlus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. We recycleren jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of bijna 90% van alle verpakkingen die op de markt komen.

Daarnaast beseffen we dat partnerships met klanten cruciaal zijn in de vooruitgang die we boeken op vlak van duurzaamheid. Zo speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol in de commerciële gesprekken die tussen ons en de klanten plaatsvinden. Er wordt gezocht naar de gemeenschappelijke MVO-link om projecten op te starten. Zo hebben we in samenwerking met Kinepolis, FostPlus en Renewi (voormalig Vangansewinckel) een animatiefilm uitgewerkt om cinemabezoekers te sensibiliseren hun lege verpakkingen na de film in de vuilbak te gooien.