De klimaatverandering is één van de meest ernstige en complexe uitdagingen waarmee onze maatschappij geconfronteerd wordt. Ook ons bedrijf heeft hier een rol te spelen. We zijn ervan overtuigd dat we enkel door concrete duurzame acties kunnen bijdragen aan het aanpakken van de klimaatverandering.

We hebben de afgelopen jaren al heel wat inspanningen geleverd om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Maar we zijn het erover eens dat we méér kunnen doen. Als leider in de industrie, hebben we de kracht en de verantwoordelijkheid om nieuwe standaarden te zetten op vlak van duurzaamheid om zo tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden. Zo zullen we onze rechtstreeks uitstoot van broeikasgassen halveren en 100% hernieuwbare elektriciteit aankopen.