Vandaag doorlopen nieuwe verpakkingen binnen Coca-Cola een formeel milieu-evaluatieproces. Of ze goedgekeurd worden, hangt onder meer af van hun gewicht en van de recyclagemogelijkheden. 

Gerecycleerd materiaal dat we hergebruiken in nieuwe petflessen, glazen flessen en blikken is een waardevolle grondstof binnen de circulaire economie. Daarnaast stimuleert het de recyclage en heeft het een belangrijke impact om de vermindering van de CO2-voetafduk van onze verpakkingen. Daarom trachten we allereerst het aandeel gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen op te trekken. Daarbij moeten we rekening houden met een aantal economische factoren, zoals de beschikbaarheid van gerecycleerd materiaal. Vandaar dat we consumenten helpen te sensibiliseren om thuis maar ook onderweg hun afval goed te sorteren, zodat het massaal ter beschikking komt voor recyclage.

Daarnaast zijn we gebonden aan een aantal technische mogelijkheden (zoals de begrenzing van het productieproces). We volgen daarom de marktontwikkelingen en technische innovaties op de voet, zodat we het aandeel gerecycleerd materiaal in onze verpakkingen op termijn sneller en nog sterker kunnen doen stijgen.

Het is onze ambitie om tegen 2025 50% gerecycleerd materiaal in onze petflessen te verwerken. Vandaag bevatten onze petflessen 26% gerecycleerd materiaal.