Coca-Cola European Partners maakt gebruik van lokale waterwingebieden: 77% stadswater en 23% bronwater. Wereldwijd dragen we actief bij tot het beheer en de bescherming van deze gebieden.

Om ons waterwingebied in Chaudfontaine te beschermen, realiseerden we de voorbije jaren een grootschalig project. We bepaalden – samen met de Universiteit van Luik en de gemeente Chaudfontaine – de omvang van dit uitzonderlijk grote beschermingsgebied. In deze regio werden meer dan 1.000 woningen bezocht en alle vervuilingrisico’s in kaart gebracht: tankstations, stookolietanks, veehouderijen, rioleringen. In totaal zullen er zo’n 540 maatregelen genomen worden om de lokale natuur en dit uitzonderlijke patrimonium te beschermen. Het project loopt tot eind 2018 en geniet de financiële steun van het Waalse Gewest.

Coca-Cola ontving in 2013 als eerste in de Europese voedingsmiddelenindustrie het Gouden EWS-certificaat van het European Water Stewardship als beloning voor haar geleverde inspanningen voor duurzaam waterbeheer. De certificering is in 2016 verlengd.